Ewidencja ludności

Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW :
82 57 21 444
82 57 21 555
82 57 22 454
URZĄD STANU CYWILNEGO
82 57 22 450

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress