Obowiązek nauki

Informacja dla rodziców dzieci w wieku 16-18 lat

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), rodzice młodzieży w wieku 16 –18 lat są zobowiązani do powiadamiania organów gminy (Burmistrza Włodawy) o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o poinformowanie, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego każdego roku o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dziecko. Powyższą informację proszę przedstawić na dołączonym druku w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego we Włodawie, przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 41

22-200 Włodawa

lub drogą elektroniczną na adres:

e-mail: mgruszecka@wlodawa.eu

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress