Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanisław WOJCIUK
tel. 82 57 21 444 wew. 31
swojciuk@wlodawa.eu

Z-ca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego
Albina DEJER
tel. 82 57 21 444 wew. 31
adejer@wlodawa.eu

Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego
Marta TOKARSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 18
mtokarska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Laura ŁUCZKO
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 18
lluczko@um.wlodawa.pl

{wpdm_category=urz-d-stanu-cywilnego}

{wpdm_category=ewidencja-ludno-ci}

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress