Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Stanisław WOJCIUK tel. 82 57 21 444 wew. 31 swojciuk@wlodawa.eu Z-ca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego Albina DEJER tel. 82 57 21 444 wew. 31 adejer@wlodawa.eu Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego Marta TOKARSKA Inspektor tel. 82 57 21 444 wew. 18 mtokarska@wlodawa.eu Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych Laura ŁUCZKO Inspektor tel. 82 57 21 444 wew. 18 lluczko@um.wlodawa.pl   Pomoc administracyjna Karolina JARZĄBEK

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress