Przebudowa (modernizacja) placu targowego oraz budowa ustępu publicznego w ramach programu – Mój Rynek

Gmina Miejska Włodawa realizuje inwestycję pn. „Przebudowa (modernizacja) placu targowego oraz budowa ustępu publicznego w ramach programu – Mój Rynek” położoną przy ul. Lubelskiej.
Realizacja inwestycji finansowana jest w części ze środków zewnętrznych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 1.939.793,82 zł
Z czego dofinansowanie zewnętrzne wynosi: do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Termin realizacji projektu:  od 9 sierpnia 2013 r. do 16 grudnia 2013 r.

PRZED MODERNIZACJĄ

W TRAKCIE MODERNIZACJI

PO MODERNIZACJI

rynek

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress