Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 gmin i dwóch powiatów województwa lubelskiego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (306 zestawów komputerowych i 81 podłączeń do Internetu).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa (85%) oraz budżetów Partnerów (15%).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

http://www.wykluczeniecyfrowe.lubelskie.pl

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW :
82 57 21 444
82 57 21 555
82 57 22 454
URZĄD STANU CYWILNEGO
82 57 22 450

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress