Szlak Trzech Kultur

W celu upamiętnienia dawnej wielokulturowości Ziemi Włodawskiej stworzono „ Szlak Trzech Kultur”. Wędrówkę tym szczególnym szlakiem można rozpocząć od Kościoła Parafii p. w. św. Ludwika i Klasztoru Paulinów. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków Włodawy. Warto popatrzeć na jego wystrój wewnętrzny, utrzymany w jednolitym stylu rokokowym. Z końca XVIII wieku pochodzą bogate polichromie. Pod kościołem ciągną się krypty sklepione kolebkowo i kolebkowo- krzyżowo, część zamurowana. Według miejscowej legendy kościół posiadał podziemne połączenia z kościołami w Różance i Orchówku oraz Tomaszówką (pod rzeką Bug). Przy bramie wjazdowej na terenie klasztoru zachowała się figura św. Jana Nepomucena. Rokokowa figura pochodzi z XVIII wieku.

Opuszczając teren kościoła i klasztoru w perspektywie ulicy Kościelnej można dostrzec kolejny ważny punkt na włodawskim „Szlaku Trzech Kultur”. Jest nim Cerkiew Prawosławna p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wybudowana w typie cerkwi ruskiej w stylu bizantyjsku-klasycystycznym. Murowana na planie krzyża greckiego z trzema absydami od wschodu, wydłużoną częścią frontową oraz wieżą od zachodu. Wewnątrz znajduje się klasycystyczna polichromia z około 1882 r. oraz ikonostas z 1843 r. z cyklem klasycystycznych obrazów z życia Maryi i Chrystusa, malowanych na deskach oraz ażurowe carskie wrota snycerskiej roboty.

Ogniwem dopełniającym „Szlak Trzech Kultur” jest Wielka Synagoga Włodawska. Pamięć o włodawskich Żydach zastygła w murach Wielkiej Synagogi, jednej z najpiękniejszych świątyń wyznawców religii Mojżeszowej w Polsce. Budowę synagogi w latach 1764-1774 sfinansowała gmina żydowska oraz ówcześni właściciele Włodawy – Czartoryscy. Synagogę zaprojektowano w stylu późnego baroku. Do dzisiaj zachowała się w sali modlitw – wspaniała neobarokowa szafa ołtarzowa z roku 1936, stiukowa,polichromowana. Wielka Synagoga jest obiektem muzealnym, częścią Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego z interesującym działem judaistycznym, wartym uważnego obejrzenia. Obok Synagogi Wielkiej znajduje się Synagoga Mała i dom pokahalny z drugiej połowy XIX wieku. Te obiekty również służą ekspozycjom muzealnym.

 

Jest we Włodawie jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, gdyż było miejscem spotkania ludzi tak różnych pod względem etnicznym, religijnym i obyczajowym. Tym miejsce jest włodawski rynek – prawdziwe serce miasta i okolicy. Wyjątkowo interesującym obiektem starej włodawskiej architektury są kramnice, dawne jatki i kramy nazwane teraz „Czworobokiem”. Stanęły pośrodku rynku, którego kształt osiemnastowieczny został zachowany do dziś. Zbudowane na planie kwadratu, tworzą wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzą dwie bramy, ustawione na osi wschód- zachód. Do dziś pozostają oryginalnym rozwiązaniem architektonicznym zabudowy rynkowej, nieczęsto spotykanym w innych miastach.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress