Warto zobaczyć

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie.

cerkiewPierwsza wzmianka o prawosławnej świątyni we Włodawie datowana jest na 1501. Nie wcześniej niż w 1772 parafia włodawska znalazła się w jurysdykcji unickiej diecezji chełmskiej. Murowaną cerkiew unicką we Włodawie wzniesiono w latach 1840–1843. Po likwidacji diecezji chełmskiej w 1875 parafia włodawska została wcielona do eparchii chełmsko-warszawskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu cerkiew we Włodawie pozostaje w rękach wyznawców prawosławia.Włodawska świątynia prawosławna została zbudowana z cegły[ Reprezentuje mieszany styl bizantyńsko-rosyjski i klasycystyczny. Obiekt jest orientowany, zbudowany na planie krzyża greckiego z trzema absydami od strony wschodniej. Jego zachodnie ramię łączy się z fasadą, w której mieszczą się chór i przedsionek. Elewację obiektu wieńczą trzy wieże – najwyższa (środkowa) i dwie mniejsze. Najwyższa wieża cerkwi zwieńczona jest hełmem w formie ostrosłupa, na którym usytuowano latarnię z cebulastą kopułką. Nad centralnym punktem krzyża znajduje się kopuła, na której zbudowano jeszcze jedną wieżę. Na wszystkich kopułach umieszczono krzyże prawosławne, podczas gdy szczyty kaplic transeptu i prezbiterium wieńczą krzyże łacińskie. We wnętrzu świątyni przechowywane są ikony, całe fragmenty ikonostasów z cerkwi zniszczonych w okresie międzywojennym (m.in. z Sobiboru i Holeszowa), uratowane przez parafian rozbieranych świątyń. Inne cenne elementy wyposażenia obiektu to ikona św. Jana Chryzostoma z przełomu XVII i XVIII stulecia oraz krzyż ołtarzowy z przełomu XVIII i XIX wieku.

http://cerkiew.wlodawa.pl

Kościół pod wezwaniem św. Ludwika

ludwikMurowany kościół parafialny we Włodawie. Wzniesiony w latach 1739-1752. Ośmioboczny, wpisany rzutem w elipsę korpus ujmują od frontu dwie czworoboczne, lekko wysunięte wieże fasady, zwieńczone dekoracyjnymi hełmami z kopułkami, zaś od drugiej strony zamyka go prostokątne prezbiterium. Podziały ścian zewnętrznych zdwojonymi pilastrami i przełamującymi się belkowaniami jest szczególnie plastyczny na fasadzie, zwracającej uwagę bogatymi obramieniami otworów okiennych i nisz. Nawa nakryta łamanym kopulastym dachem z ażurową kolumnowa latarnią, wewnątrz otwarta wysokimi arkadami do prezbiterium, chóru muzycznego i ramion transeptu, zaś niższymi – do czterech kaplic usytuowanych na przekątnych.Całe wnętrze pokryte jest późnobarokową polichromią wykonaną w l. 1780-1786 prawdopodobnie przez Gabriela Sławińskiego i Antoniego Dobrzeniewskiego. Wyposażenie jednolicie rokokowe z lat 1781-1786, zwracające uwagę świetną snycerką figuralną i ornamentalną z warsztatów Macieja Polejowskiego i Michała Filewicza.

http://www.wlodawa.paulini.pl/

Czworobok           

141212Budowla w kształcie kwadratu z dziedzińcem w środku znajduje się w centralnej części miasta. Zabytek unikatowy, najprawdopodobniej jedyny tego rodzaju w Polsce. Czworobok należał do włodawskich rajców, kupców i rzemieślników, w większości Żydów. To właśnie w Czworoboku miejska legenda lokalizuje pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem. Nie ma to, co prawda, literackiego potwierdzenia, jednakże sama Włodawa pojawia się na kartach „Ogniem i mieczem”. Według powieści to w Włodawie kurował się Bohun „poszczerbion” przez Wołodyjowskiego. To tutaj Rzędzian służył butnemu Kozakowi swoimi medycznymi umiejętnościami, by w końcu pozyskać na tyle zaufanie chorego, że ten zdradził mu miejsce ukrycia kniaziówny Heleny Kurcewiczówny.

 

Zegar słoneczny

zegar

Zegar słoneczny znajduje się na ścianie jednej z kamienic przy Rynku. Jest jednym ze znaków rozpoznawczych Włodawy. Trudno w Polsce znaleźć drugie miasto z takim zegarem.

 

 

 

 

Zespół synagogalny

synagogaWielka Synagoga (hebr. Bet ha-kneset) wzniesiona została w latach 1764-1774, w miejscu pierwotnie drewnianej, ze środków finansowych gminy oraz częściowo z funduszy rodziny Czartoryskich, ówczesnych właścicieli Włodawy. Wymurowana w stylu późnego baroku, pierwotnie jednokondygnacyjna na rzucie prostokąta, w części środkowej podpiwniczona. W II połowie XIX w. częściowo przekształcona, przez dobudowanie nad przedsionkiem drugiej kondygnacji oraz dwóch narożnych alkierzy. Układ architektoniczny, choć typowy dla poszczególnych obiektów synagogalnych, jednak z uwagi na ciekawe rozwiązanie elewacji frontowej, zbliżony do fasad pałacowych. Po obu jej stronach usytuowano parterowe babińce, zwieńczone grzebieniastą attyką. Nad przedsionkiem położony trzeci babiniec, do którego przylegają narożne alkierze podtrzymywane arkadami.

 

mała synagogaMała Synagoga (hebr. Bet ha-midrasz) wybudowana została w II połowie XVIII wieku. Informacje o jej istnieniu podają źródła pisane z lat 1782-1786. Od początku budynek pełnił dwie funkcje. Był domem modlitwy oraz miejscem studiów Tory i ksiąg talmudycznych. Stąd jego nazwa Bet ha-midrasz czyli dom studiów i nauki. O jego przeznaczeniu jednoznacznie świadczy skromny zewnętrzny wygląd, jak i prosty układ wnętrza. Nie miał być budynkiem reprezentacyjnym, rolę tę pełniła bowiem Wielka Synagoga. Wybudowanie obiektu (drugiego z kolei) świadczy o nowych potrzebach coraz liczniejszej gminy żydowskiej. Styl, w którym wzniesiono stary Bet ha-midrasz włodawski, odpowiadał typowemu, skromnemu i powszechnie wówczas realizowanemu schematowi budowy małomiasteczkowych bożnic. W myśl jego założeń przedsionek był usytuowany wzdłuż ściany zachodniej, a ponad nim umieszczono modlitewnie dla kobiet. Całość połączoną z salą męską przykrywano wspólnym dachem.

Dom Pokahalny czyli nowy Bet ha-midrasz, najmłodszy budynek z całego zespołu, wybudowany został w 1928 roku. W trakcie prac remontowych zostało przebudowane jego wnętrze. Obecnie mieści się w nim administracja, pracownie naukowe muzeum oraz sala wystaw czasowych.

http://www.muzeumwlodawa.pl/

 

Wodowskaz Włodawa

bug„Na Bugu we Włodawie przybyło pięć” – komunikat o stanie wody na Bugu we Włodawie można usłyszeć codziennie w Polskim Radiu. Nic więc dziwnego, że włodawski wodowskaz cieszy się wśród turystów dużym zainteresowaniem. Będąc we Włodawie można, a nawet trzeba wybrać się na spacer brzegiem Bugu. Nieokiełznana przez człowieka rzeka zachwyca pięknem. Jest też wręcz wymarzonym miejscem dla wędkarzy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress