Czas na decyzje w/s „Starej Kaflarni”

Autorzy projektu zagospodarowania „Starej Kaflarni” wraz z terenem do niej przyległym we Włodawie apelują do radnych o zmianę poglądów w sprawie realizacji tej inwestycji i skorzystania z unijnej dotacji.Miasto ma już przyznane na ten cel pieniądze, ale na to by je wykorzystać musi się zgodzić Rada Miejska. W tej sprawie odbyły się już dwie nadzwyczajne sesje, ale za każdym razem większość radnych głosowała przeciwko akceptacji planu dochodów i wydatków związanych z tym projektem. Jeśli nie zmienią zdania samorząd będzie musiał zrezygnować z 8 milionów złotych, które może otrzymać z Unii Europejskiej. W środę 19 marca grupa radnych, która głosowała przeciwko projektowi, opublikowała oświadczenie. Uzasadniając swoją decyzję członkowie rady stwierdzają, że podjęli ją mając na uwadze dobro miasta i obawiając się negatywnych skutków tej inwestycji. Ich zdaniem zagospodarowanie „Starej Kaflarni” spowoduje kolejne zadłużenie miasta, co może zablokować możliwość pozyskiwania nowych środków zewnętrznych (bardziej potrzebna jest rewitalizacja terenów wokół „czworoboku”), a także spowoduje poważne cięcia w budżecie na szkoły, sport czy pomoc społeczną. Autorzy oświadczenia zwracają też uwagę, że usytuowanie amfiteatru w „Starej Kaflarni” na peryferiach miasta ograniczy dostęp do kultury, a ze względu na krótki termin realizacja inwestycji jest zagrożona. Ponadto ich zdaniem projekt nie rozwiąże problemu budynku Włodawskiego Domu Kultury, który wymaga znacznych nakładów finansowych, a sam pomysł budowy kompleksu jest efektem nieracjonalnej polityki, która nie uwzględnia kosztów ani potrzeb mieszkańców. — W czwartek 20 marca w odpowiedzi na to oświadczenie zespół, który przygotował projekt zwrócił się do radnych z apelem o rewizję poglądów, dotyczących „Starej Kaflarni”, przedstawiającą dotychczasowe fakty, związane z tą inwestycją. Autorzy apelu przekonują, że na inwestycję wartą, według kosztorysu, ponad 11,5 miliona złotych miasto może otrzymać ponad 8 milionów, przy czym po przetargach koszty będą niższe. Na razie harmonogram wydatków z budżetu miejskiego zakłada około 1 miliona złotych w bieżącym i 2 miliony w przyszłym roku. W 2015 roku samorząd przewiduje kredyt w wysokości zaledwie 500 tysięcy złotych, który po przetargach może się okazać niepotrzebny. Dalej autorzy projektu tłumaczą, że zadłużenie miasta jest bezpieczne, na co wskazuje Wieloletnia Prognoza Finansowa na bieżąco nadzorowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie ma również żadnego zagrożenia, że samorząd nie będzie mógł korzystać ze środków, dostępnych w nowej perspektywie finansowej. Członkowie zespołu projektowego wyjaśniają także, że projekt rewitalizacji „czworoboku” oraz strategia działania WDK, w tym „Starej Kaflarni” są przygotowywane, a nowy budynek nie będzie generował znacznych kosztów utrzymania, dzięki m.in. zastosowaniu alternatywnych źródeł energii. Odpowiadając na argument o „peryferyjnym” położeniu nowego obiektu autorzy apelu przekonują, że organizowanie w tym miejscu imprez może być jego zaletą. Ponadto podkreślają, że przy realizacji projektu miejscowi przedsiębiorcy mogą liczyć na nowe zlecenia i przypominają, że pomysł powstał zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Miejską Włodawy strategią na lata 2009 – 2015 i przez cztery lata radni nie wstrzymali wydatków na ten cel. Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest pewne, ale jeśli w najbliższych dniach rada miejska nie zmieni swojej decyzji, miasto będzie musiało zrezygnować z dotacji, na którą liczy wiele innych samorządów.

Oświadczenie radnych

Apel zespołu projektowego

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress