FERIE ZIMOWE W GÓRACH 2018

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój.
Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)
Program bogaty w atrakcje:
1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);
2. Zajęcia sportowe na lodowisku;
3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;
4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);
5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi z przewodnikiem górskim);
6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;
7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;
8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;
9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
10. I wiele innych….
OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł
Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na uczestnika*
Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!) Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne! 
W cenie zimowiska gwarantujemy:
Bogaty program turystyczny i kulturalny
Sprzęt narciarski, karnety oraz opiekę instruktora na stoku
Zakwaterowanie i wyżywienie – 5 posiłków dziennie
Ubezpieczenie
Transport autokarowy z i do Rabki
oraz w czasie wypoczynku:
Opiekę wykwalifikowanej kadry  pedagogicznej
Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Warunki uczestnictwa:
1. wiek uczestnika 10– 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2002 – 2008);
2. Wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna uczestnika;
3. Wypełnione oświadczenie do przetwarzania danych osobowych;
4. Potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS w przypadku dzieci rolników (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
5. W przypadku innego nazwiska rodzica i dziecka – opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzic o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.
6. Uczestnicy muszą posiadać w trakcie kolonii aktualną legitymację szkolną
Informacja i Rezerwacja miejsc na zimowisko508-194-663domeuropy@lubelskie.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy: Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy” ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/9 20-029 Lublin 
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin
 TYTUŁEM:Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018 (np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, zimowisko 2018) W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać – Wpłata na działalność statutową zimowisko 2018 
DOKUMENTY  do pobrania na stronie domeuropy.lubelskie.pl 
Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres:Stowarzyszenie DOM EUROPY
Ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/920-029 Lublin

*W przypadku stwierdzenia braku stosownych zaświadczeń KRUS w czasie trwania kolonii lub stwierdzeniu, iż na ich podstawie uczestnicy nie są uprawnieni do skorzystania z dofinansowania Funduszu Składkowego, kosztami wyjazdu zostanie obciążony rodzic dziecka. 
* Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress