Gazyfikacja rejonu Włodawy

 Karpacka Spółka Gazownictwa rozpoczęła realizację inwestycji istotnej dla rozwoju regionów i społeczności lokalnych – gazyfikację obszaru powiatów włodawskiego i chełmskiego. Inwestycja stwarza możliwość doprowadzenia gazu ziemnego do mieszkańców gazyfikowanych gmin, zainteresowanych korzystaniem z nowego źródła energii.

Korzyści płynące z inwestycji
Gaz ziemny to paliwo wydajne, wygodne i ekologiczne stosowane w domach, mieszkaniach, jak i w przemyśle. Używanie go w gospodarstwach domowych wpływa na poprawę standardu życia (gaz ziemny dostarczany za pośrednictwem sieci gazowej jest wygodniejszy w użyciu i nie wymaga magazynowania). Ma także wpływ na poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych (obniżenie kosztów eksploatacji poprzez zamianę paliwa droższego – propanu-butanu – na tańsze). Zwiększa również możliwość rozwoju turystyki w regionie (budowa infrastruktury przyjaznej środowisku). Ponadto stwarza możliwość stosowania nowoczesnych technologii wytwarzania energii (w placówkach użytku publicznego tj. szkoły, szpitale itp.) i co ważne – chroni środowisko naturalne (praktycznie brak zanieczyszczeń w porównaniu z innymi nośnikami energii).

Którędy popłynie gaz?
Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu powstanie blisko 81 km sieci gazowych, w tym około 58 km gazociągu wysokiego ciśnienia, które pozwolą doprowadzić gaz ziemny do gmin Hańsk, Wola Uhruska, Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim, oraz gmin Sawin i Ruda Huta w powiecie chełmskim. Gaz popłynie gazociągiem wysokiego ciśnienia z Kamienia do Włodawy oraz gazociągami średniego ciśnienia z Rudy Opalin do Woli Uhruskiej, z Osowej do Dubeczna oraz z Włodawy do Orchówka.

Praca wre
21 września 2012 r. w siedzibie OZG w Lublinie oficjalnie przekazano wykonawcy – firmie MTM „Nowum” teren budowy pod realizację zadania inwestycyjnego „Gazyfikacja rejonu Włodawy”. Intensywne prace budowlane rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem na początku października ubiegłego roku.

Proces gazyfikacji przebiega etapowo i jest rozłożony na kilka lat. Obecnie roboty budowlane trwają w gminach Włodawa, Wola Uhruska, Ruda-Huta i Hańsk. Wykonano ok. 12 km gazociągu wysokiego ciśnienia*. Jednocześnie prowadzone są przez Biuro Inżynierii Komunalnej s.c. z siedzibą w Lublinie prace mające na celu zaprojektowanie sieci dystrybucyjnej, która pozwoli doprowadzić paliwo gazowe do mieszkańców ww. rejonów**. Prace projektowe skoncentrowano tak, by w pierwszej kolejności przyłączyć do sieci gazowej odbiorców z terenu miasta Włodawa (ul: Chełmska, Waligóry, Zabagonie, Piastowska, Estery, Ziemowita, Kupały, Saska, Ulany, Sawki, Semki, Cegielnia, Kraszewskiego, Prusa, Rzeckiego, Wokulskiego, Orzeszkowej, Zapolskiej, Asnyka, Suchawska, Różana, Jasna, Konopnickiej, Okunińska, Kopernika, Tysiąclecia, Piłsudskiego, Rynek, Sejmowa, Szkolna, Rejmonta, Żeromskiego, Jana Pawła II, Wyrykowska, Boczna, Korolowska, Lubelska, Żołnierzy WiN, Długa, Wojska Polskiego, Modrzewskiego, Przemysłowa i Graniczna), a także Orchówka i Woli Uhruskiej. Realizacja przyłączeń do sieci gazowej odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o zawierane umowy przyłączeniowe.
Pierwsi odbiorcy gazu ziemnego zostaną przyłączeni do sieci gazowej już w pierwszym półroczu 2015 r.

*Zakres inwestycji obejmuje:
Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 mm stal o długości ok. L= 57,7 km
Stacje redukcyjno pomiarowe I  stopnia – 3 szt.
Stacje redukcyjno pomiarowe II stopnia – 2 szt.
Gazociągi średniego ciśnienia od dn 125 do dn 200  o długości ok. L= 18,6 km
Sieć dystrybucyjna średniego ciśnienia wraz z przyłączami PE dn od 25 do 200 mm wynosi ok. 34,4 km.

**Etap prac projektowych (styczeń 2013 r.):
1.    Zakończono i ustalono trasy sieci na mapie dla celów projektowych i wysłano do ZUDP Starostwa Powiatowego we Włodawie
2.    Przygotowano wnioski o uzgodnienie i wyrażenie zgody na przebieg sieci gazowej w pasach drogowych:
a) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
b) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
c) Zarząd Dróg Powiatowych
d) Zarząd Dróg Miejskich
3.    Na bieżąco zbierane są zgody na zlokalizowanie gazociągu i przyłączy na działkach prywatnych. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że na terenie miasta Włodawa jest ok. 900 potencjalnych punków poboru paliwa gazowego . Biuro projektowe skontaktowało się z 689 klientami z czego do dziś 139 osób  wyraziło chęć skorzystania z gazu ziemnego.

Punkt informacyjny
Jak przyłączyć się do sieci gazowej? Jakie wymagania należy spełnić by móc skorzystać z nowego źródła energii? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielą osobom zainteresowanym możliwością skorzystania z gazu ziemnego pracownicy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie w punkcie informacyjnym, który otwarty zostanie w najbliższym terminie w budynku Urzędu Miasta we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41.

Techniczne o gazociągu relacji Kamień-Włodawa
W październiku 2012 r. podpisana została umowa na wykonywanie badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych. Umowa ważna, gdyż celem badań jest zapewnienie najlepszej jakości złączy spawanych rur, które odgrywają niebagatelną rolę w budowie gazociągu jak i w bezpiecznym jego użytkowaniu. Ponadto, Zarząd KSG powołał zespół roboczy w celu prowadzenia nadzoru spawalniczego. Podczas trwających prac specjaliści z zakresu spawalnictwa, posiadający dużą wiedzę i doświadczenie bacznie monitorują realizowaną infrastrukturą gazową.

Jak łączymy rury? Gazociąg wysokiego ciśnienia budowany jest z rur stalowych bezszwowych o najwyższym standardzie jakościowym, gwarantującym długotrwałą i bezpieczną jego eksploatację. Średnica rury wynosi: 219,1 mm, grubość ścianki to 6,3 mm w gatunku L360NB w izolacji fabrycznej 3LPE N-v lub 3LPP (3LPE-izolacja polietylenowa, 3LPP – izolacja polipropylenowa).
Łączenie rur odbywa się za pomocą spawania metodą 141 TIG – elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego – Argonu. Wykonane łączenia (spoiny) są bardzo starannie izolowane. Proces izolacji przebiega w następujący sposób: w pierwszej kolejności spoina zostaje dokładnie oczyszczona za pomocą metody piaskowania, następnie na rozgrzaną rurę zostaje nałożona opaska termokurczliwa, która po podgrzaniu szczelnie izoluje rurę zabezpieczając ją przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym.

Inwestycja współfinansowana przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to 79 067 983,75 PLN, z czego część kosztów zostanie pokrytych ze środków UE, tj. 27 165 874,69 PLN.

Kontakt:
Informacje techniczne:
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie,
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin. Sekretariat: tel. 81 445 22 09.
Jacek Siwiec (Dział Inwestycji i Remontów, Kierownik Projektu) tel. 81 445 21 27.
Zdzisław Warszawski (Kierownik Działu Rozwoju i Przyłączania) tel. 81 445 22 60, 81 44 52 135.
Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Piwna 5, tel. 82 562 74 20, 82 562 74 27.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress