„Latające” urodziny miasta

Około 200 osób wzięło udział w imprezie pod hasłem „Zostań Rycerzem swojego miasta”, zorganizowanej w czwartek 25 września przez Grupę Mowa Żywa z okazji 480. rocznicy nadania Włodawie praw miejskich. Spotkanie było jednocześnie oficjalnym podsumowaniem pierwszej edycji projektu „Latający Uniwersytet Historii Mówionej”, realizowanego przez kilka ostatnich miesięcy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie. Podczas czwartkowego spotkania uczestnicy projektu i ich goście stworzyli oryginalną instalację, opartą na indywidualnych i niepowtarzalnych wspomnieniach mieszkańców miasta i okolic.

Najpierw wszyscy spotkali się w kaplicy przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie odbył się m.in. wernisaż wystawy „Języki dialogu”. Otwierając ekspozycję burmistrz Jerzy Wrzesień podziękował młodzieży za to, że wpadła na pomysł zorganizowania pierwszych tego rodzaju urodzin Włodawy, a ksiądz proboszcz Stanisław Dadas zaprosił do, jak się wyraził, „budowania przyszłości na gruzach cywilizacji z trudną historią wielonarodowego pogranicza”.

Główną część ekspozycji stanowią oryginalne okna ze staliwa, ze zniszczonej, dawnej cerkwi w Suchawie. W oknach, przytwierdzonych na stałe do ścian kaplicy, znalazły się fragmenty ustnych relacji oraz stare fotografie Włodawy i regionu, które uczestnicy projektu zbierali przez pół roku, a w dawnej wnęce ołtarzowej była wyświetlana prezentacja multimedialna. Wykorzystane w niej relacje i fotografie dotyczyły opowieści o dawnych miejscach, domach i innych budynkach, pokazując jak zmieniało się miasto na przestrzeni ostatnich kilku dekad.

Otwarciu wystawy towarzyszył koncert „Z czterech stron świata” w wykonaniu Ewy Grochowskiej, Julity Charytoniuk, Pawła Grochockiego i Bartłomieja Drozda, którzy śpiewali wielogłosem tradycyjne pieśni z różnych regionów Polski i Ukrainy. Były to m.in. pieśni z Lubelszczyzny towarzyszące kiedyś obrzędom weselnym, a na zakończenie artyści wykonali piosenkę w jidisz.

Druga część spotkania odbyła się na dziedzińcu Czworoboku, dokąd uczestnicy przeszli w pochodzie, prowadzonym przez jednego z uczniów – Mateusza Kiryczuka, który przez megafon zachęcał spotkanych po drodze mieszkańców, by przyłączyli się do grupy. Trasa przemarszu wiodła przez ul. Chełmską, dworzec PKS, Osiedle Garbarskie, ul. Przechodnią i deptak koło dawnej synagogi a obecnego muzeum. Szlak ten również był elementem instalacji, a wyznaczały go wbite w trawniki drewniane tabliczki z przymocowanymi kolejnymi cytatami.

Na dziedzińcu Czworoboku można było zobaczyć kilkanaście dużych płócien, na których były nadrukowane opowieści mieszkańców, a także przeczytać fragment osobistych wspomnień z okresu przedwojennego, czasów II wojny światowej, z lat PRL-u i transformacji. Na zakończenie przedstawiciele młodzieży – Dominika Klimikiewicz i Paweł Klimiuk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dziękowali za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia organizacjom partnerskim, sponsorom i świadkom historii. Wszyscy zostali potem uwiecznieni na wspólnej fotografii.

Jak na prawdziwe urodziny przystało nie zabrakło okolicznościowego tortu i życzeń, które na zaproszenie Anny Szewczyk z I LO we Włodawie mieszkańcy składali swojemu miastu wspólnie. Zgromadzeni goście zapisywali swoje życzenia na latawcach, specjalnie przygotowanych przez młodzież. Burmistrz Jerzy Wrzesień jako pierwszy napisał na jednym z latawców: „Życzę Włodawie wysokich lotów”.

Całość poprowadzili liderzy, wyłonieni spośród młodych uczestników projektu, wspierani przez opiekunki Aleksandrę Zińczuk i Urszulę Panasiuk.

Projekt „Latający Uniwersytet Historii Mówionej” był współfinansowany w ramach programu regionalnego „Równać Szanse 2013”, prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress