O funduszach europejskich w MBP

Sesja o organizacjach pozarządowych, prezentacje i film o Polesiu oraz okolicznościowa wystawa – to propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie, która razem z Towarzystwem Popularyzacji Piękna Polesia zaprasza na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.Cykl spotkań pod hasłem „Sąsiedzi na styku” odbędzie się w czwartek 7 maja w Galerii „Na Parterze”. Wszystko rozpocznie o 10.00 mini sesja popularno-naukowa, podsumowująca projekt „Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza”, który TPPP realizowało z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” i ukraińską fundacją „FuturusXXI”. Ich przedstawiciele będą mówić o efektach obozów i konferencji naukowych, warsztatów i plenerów, które odbywały się od marca 2013 do lutego tego roku. Spotkania dotyczyły m.in.: kultury i dziedzictwa kulturowego, środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, wolontariatu i młodzieży oraz społeczeństwa obywatelskiego i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyli w nich członkowie i wolontariusze 60 organizacji pozarządowych, a także pracownicy jednostek naukowych i studenci. O 11.00 uczestnicy spotkania obejrzą prezentację multimedialną „Polesie w garnku i na talerzu”, która będzie podsumowaniem warsztatów kulinarnych jakie odbyły się we Włodawie. — W programie obchodów jest również pokaz filmu „Sąsiedzi – Cztery pory roku”, który powstał z inicjatywy Towarzystwa Popularyzacji Piękna Polesia, a dotyczy wpływu kultury i folkloru na życie ludzi Polesia po obydwu stronach Bugu. Organizatorzy zapraszają także do zapoznania się z wydawnictwami, które ukazały się w ramach projektu, a dotyczą „Ginącego świata tradycji, zwyczajów i obrzędów Polesia”, „Cmentarzy po obydwu stronach Bugu” i „Cudnego Polesia”. Dzień otwarty zakończy okolicznościowa wystawa „Cztery Pory Roku”, na której zostaną zaprezentowane efekty plenerów i warsztatów fotograficznych, filmowych, rzeźbiarskich i malarskich.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress