Koncepcja zagospodarowania terenu

Burmistrz Włodawy informuję, że opracowywany jest projekt koncepcyjny Przebudowy Dróg Miejskich we Włodawie:ul. Rynek i ul. Czworobok w tym wnętrze Czworoboku oraz ul. Nadstawna i ul. H.Sawickiej, w związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej www.wlodawa.eu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, pokój 12.
Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu oraz dostępnych w siedzibie Urzędu.
Wypełnione formularze można wysłać na adres e-mail: info@wlodawa.eu, składać osobiście lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie w terminie do 7 stycznia 2015r.

rynek

Formularz zgłaszania uwag

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress