Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Informujemy mieszkańców, że na mocy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407) z dniem 31 grudnia 2012 r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego. Powyższa ustawa spowodowała m.in.:

– wprowadzenie możliwości równoczesnego wymeldowania się podczas dokonywania przez obywatela zameldowania w nowym miejscu,

– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, stosownie do art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego

– zniesienie obowiązku zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej

– wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni,

– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),

– zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej,

– wydłużenie okresów zgłoszenia wyjazdów zagranicznych, podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

– likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress