Ostrzeżenia przed sezonem grzewczym

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym Straż Miejska we Włodawie przypomina o całkowitym zakazie spalania odpadów, zarówno na powierzchni ziemi, jak też w piecach centralnego ogrzewania i innych instalacjach grzewczych budynków.Osoby, które nie będą się stosować do tego zakazu muszą się liczyć z surowymi karami, przewidzianymi w ustawie o zagospodarowaniu odpadów i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. Miejscowi strażnicy właśnie rozpoczynają kontrole, związane z przestrzeganiem przepisów. Łamiącym zakaz spalania odpadów grozi grzywna do 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu, kara aresztu lub grzywny do 5000 złotych. Podczas kontroli właściciel lub osoba zarządzająca posesją ma obowiązek okazać dokumenty, potwierdzające odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz udostępnić pomieszczenie kotłowni. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, utrudnienie lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska, jest zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 3.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress