Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pn. Podtrzymywanie tradycji dożynkowych poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych w roku 2012

Otwarty konkurs ofert

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW :
82 57 21 444
82 57 21 555
82 57 22 454
URZĄD STANU CYWILNEGO
82 57 22 450

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress