Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pn. Podtrzymywanie tradycji dożynkowych poprzez reprezentowanie Gminy Miejskiej Włodawa na dożynkach powiatowych w roku 2012

Otwarty konkurs ofert

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress