Po sesji o „Starej Kaflarni”

W Radzie Miejskiej we Włodawie nie ma zgody na realizację projektu zagospodarowania „Starej Kaflarni” wraz z terenem do niej przyległym.Wprawdzie z Unii Europejskiej miastu przyznano na ten cel pieniądze, ale by można było z nich skorzystać rada musi zaakceptować plan dochodów i wydatków związanych z tą inwestycją. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 14 marca, za głosowało 6 radnych, kolejnych 6 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosowania. Była to druga część obrad, przerwanych w środę, gdy większość członków rady uznała, że potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się ze sprawą. Burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień uważa, że brak zgody na przyjęcie planu wydatków i dochodów, związanych z zagospodarowaniem „Starej Kaflarni” źle wróży projektowi, ale już podczas piątkowych obrad poprosił o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesji na poniedziałek 17 marca. – Wierzę, że radni jeszcze raz rozważą sprawę i po weekendzie, przynajmniej część z nich, zmieni zdanie. W przeciwnym razie będzie to ze szkodą dla miasta i jego mieszkańców – ocenia Jerzy Wrzesień. Szacunkowa wartość projektu pod nazwą projekt „Nadbużański obszar Starej Kaflarni nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy” to około 9 milionów 200 tysięcy złotych z czego 8 milionów miasto może otrzymać z Unii Europejskiej. Bez zgody rady samorząd nie może skorzystać z tych pieniędzy. Jeśli radni zmienią zdanie, realizacja projektu będzie możliwa w bieżącym i przyszłym roku. Unijne wsparcie ma być wykorzystane na przygotowanie „Starej Kaflarni” z amfiteatrem, Promenadę Nadbużańską, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Włodawki od ul. Mostowej do ul. Okunińskiej z infrastrukturą, a także remont ulic Mostowej i Spokojnej oraz parku przy ul. Kościuszki. Miasto starało się o dotacje na te inwestycje od prawie 4 lat, a sam projekt jest zapisany w Strategii Rozwoju Miasta na lata 2009 – 2015.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress