Stara Kaflarnia – podziękowanie

Szanowni Państwo,
gorący temat z ostatnich tygodni, dotyczący możliwości zagospodarowania pięknego i aktualnie zaniedbanego terenu Starej Kaflarni wzbudzał i wzbudza nadal emocje. Dzięki uzyskanym funduszom była szansa na wspaniałe miejsce wypoczynku i rozrywki w naszym mieście. Stąd też widzę potrzebę podsumowania ważkiego tematu dotyczącego Włodawy.

Stara Kaflarnia z amfiteatrem, Promenada Nadbużańska, wyremontowanie ulic Mostowej i Spokojnej oraz parku przy ul. Kościuszki służyłoby Nam mieszkańcom Włodawy. Włodawa – dumne i coraz szerzej rozpoznawalne Miasto Trzech Kultur – miałaby w kolejnych latach również dochody dzięki odwiedzinom turystów. Po to także stworzony został projekt remontu Starej Kaflarni, który wywołał mnóstwo emocji. Niestety nie tylko pozytywnych.

Dziękuję wszystkim aktywnym mieszkańcom, którym zależy na rozwoju naszego miasta. Dziękuję Państwu za zaangażowanie w obronę projektu, za przybycie na sesję Rady Miejskiej, by przekonać radnych do słuszności planowanej inwestycji, za pozytywne wypowiedzi w mediach i stworzenie dobrej atmosfery wokół projektu w środowiskach lokalnych: w domu, wśród znajomych, przyjaciół.

Dziękuję tym radnym, którzy rozumieli ideę projektu i docenili zdobycie ogromnych funduszy – 8 mln złotych. Dziękuję, że merytorycznie zabierali głos, próbując przekonać pozostałych. Radni, którzy głosowali za inwestycją, to: Roman Dydiuk, Marek Flis, Krzysztof Jarząbek, Waldemar Kazuro, Janina Klimczuk, Wiesława Puchala i Joanna Szczepańska. Dziękuję za wiarę w potencjał naszego miasta i w ludzi, którzy ciężko pracowali, angażując się w przygotowanie projektu i pozyskanie funduszy.

Dziękuję Zarządowi Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, reprezentującemu około stu zrzeszonych w nim firm, którzy w realizacji inwestycji widzieli dużą korzyść dla miasta, zarówno przy budowie, jak i podczas funkcjonowania obiektu. Prowadząc własny biznes, znając realia rynkowe i ogromną konkurencję, przedsiębiorcy nie dopuszczają sytuacji, w której z własnej woli oddają pozyskane z trudem fundusze.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, za poświęcony czas i siły, mając nadzieję, że ich praca nie była bezcelowa i w nieodległej przyszłości uda nam się ten projekt zrealizować. Niejednokrotnie poświęcali swój czas prywatny i nie szczędzili energii i kreatywności, by projekt uplasował się wysoko podczas kwalifikacji. Pamiętam naszą radość, gdy uzyskaliśmy odpowiednią punktację i wygraliśmy z innymi projektami!
Niestety decyzją ośmiu radnych, mimo trzykrotnie zwoływanych sesji nadzwyczajnych w sprawie Starej Kaflarni, musieliśmy zwrócić przyznaną dotację, bez realizacji projektu.

W słowach radnych, którzy byli przeciw projektowi jest wiele nieprawdy, ich wątpliwości na bieżąco staraliśmy się tłumaczyć, ich argumenty były często nieprecyzyjne i niepowiązane ze stanem rzeczywistym. Dziwi jedynie takie podejście do oczywistej kwestii – warto przecież wykorzystać każdą szansę na rzecz rozwoju miasta i polepszenia komfortu życia jego mieszkańców, którymi wszyscy jesteśmy. Warto stanowić jednorodną wspólnotę dla szczytnego celu i stanąć ponad podziałami politycznymi. Zastanawia fakt, że część radnych nie opowiedziała się za rozwojem naszego miasta, gdy projekt był w fazie przygotowań, nie było wówczas głosów negatywnych, wówczas radni nie oponowali.

Miasto w pełni było przygotowane do realizacji inwestycji, sprawdziliśmy możliwości finansowe miasta, zadbaliśmy o dokumentację. Projekt rewitalizacji Starej Kaflarni był zaplanowany w budżecie miejskim. Skarbnik miasta po skrupulatnych wyliczeniach, przedstawiła radnym z detalami projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu nie wymagała zaciągania nowych kredytów, co pozwoliło spokojnie zaplanować kosztorys i harmonogram prac. Dokumentacja techniczna projektu jest do wglądu w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem i była gotowa w terminie, tak, by zaplanować finansowanie inwestycji.

Mam nadzieję, że kolejne projekty będą przyjmowane bardziej otwarcie, by rozwijać nasze miasto i z dumą patrzeć na jego rozkwit.

Z serdecznymi pozdrowieniami i podziękowaniami dla tych, którym leży na sercu dobro Włodawy.

Jerzy Wrzesień
Burmistrz Włodawy

Przedmiotem Projektu „Nadbużański obszar ”Starej Kaflarni” nowym zapleczem kulturalno-turystycznym miasta Włodawy” było wykonanie:
1. Promenady Nadbużańskiej
2. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków po „Starej Kaflarni” z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem dojazdu
3. remontu drogi gminnej ul. Mostowej
4. remontu drogi gminnej ul. Spokojnej
5. remontu parku przy ul. Kościuszki

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress