Straż Miejska apeluje

Włodawska Straż Miejska apeluje o niedokarmianie i niestraszenie ptaków. Z informacji Straży Miejskiej we Włodawie wynika, że do płoszenia ptaków używane są petardy hukowe. Używanie środków pirotechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej materii jest dopuszczalne jedynie w sylwestra i nowy rok. W pozostałym okresie jest to wykroczenie z art. 51 kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna nawet do 5 000 zł.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków obowiązuje między innymi: w miejscach noclegu, oraz w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych,
Zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody płoszenie jest wykroczeniem i podlega odpowiedzialności; „kto (…) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Według środowisk ekologicznych i ornitologów problem dokarmiania ptaków może przynosić odwrotne skutki i być niekiedy wprost zagrożeniem dla zdrowia ludzi. O ile usprawiedliwić można dokarmianie ptaków w okresie zimowym podczas zalegania grubej warstwy śniegu lub występowania silnych mrozów, o tyle takie dokarmianie w pozostałym okresie jest wysoce szkodliwe dla samych ptaków.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress