Straż Miejska zapowiada kontrole

Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania opału jest spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach. Najczęściej spalaniu ulegają odpady typu papier, kartony, mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, puszki po napojach) a nawet stare zużyte meble. W wyniku spalania śmieci z kominów wydobywają się związki chemiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Za ich szkodliwością przemawia dodatkowo fakt, że są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub ewentualnie małych lokalnych kotłowni. W takiej sytuacji wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr staje się niemożliwe. Efektem takiego stanu rzeczy jest lokalny wzrost substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Aby zapobiec tego typu zjawiskom Straż Miejska we Włodawie przygotowała specjalne ulotki informujące o szkodliwych skutkach spalania odpadów. Można ją pobrać tutaj. Dodatkowo już we wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczną kontrole ukierunkowane na nielegalne spalanie odpadów w piecach i kotłowniach. W trakcie interwencji strażnicy będą również pobierać próbki popiołu do analizy. Za spalanie śmieci w piecach domowych grozi kara grzywny a nawet areszt.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress