Szkolna prewencja

Straż Miejska we Włodawie kontynuuje cykl prewencyjnych spotkań z dziećmi i młodzieżą, organizowanych w szkołach po wakacjach. W tym roku strażnicy odwiedzili Publiczne Gimnazjum nr 1. Swoje lekcje rozpoczęli w piątek, a zakończyli we wtorek 22 października. Gościem gimnazjalistów w trzech kolejnych klasach pierwszych był komendant włodawskiej straży Sławomir Borkowski, który poprowadził godziny wychowawcze. Tematyka zajęć była różnorodna, od konsekwencji wagarowania, przez odpowiedzialność za czyny karalne, związane m.in. z narkomanią, alkoholizmem czy paleniem papierosów, po zażywanie dopalaczy. Rozmowy dotyczyły również agresji i przemocy, zarówno w rodzinach jak i wśród rówieśników, a także uzależnienia od gier i internetu oraz bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Gimnazjaliści dowiedzieli się jak wygląda praca strażników miejskich, jakie są ich zadania i obowiązki. {photo}sm-w-szkolach-b.jpg,200{/photo} Podczas zajęć komendant Borkowski wykorzystywał tablice, przedstawiające przykłady nagannych zachowań, których zakup był możliwy dzięki środkom Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tego typu spotkania we Włodawie to już tradycja. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przestrzegają dzieci i młodzież przed konsekwencjami niewłaściwych zachowań także przed rozpoczęciem wakacji czy ferii zimowych.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress