Archiwum tagów: konkurs

K O N K U R S

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki w roku 2014. I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określa: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Finał przedszkolnych recytacji

Najmłodsi mieszkańcy Włodawy lubią i potrafią recytować. Potwierdzają to uczestnicy międzyprzedszkolnych prezentacji recytatorskich, organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Przedszkole Miejskie nr 2.

II Międzyszkolny Konkurs z języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament II

Dnia 02.04.2014 roku w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się II Międzyszkolny Konkurs wiedzy z języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament II . Organizatorem już po raz drugi  jest SP3 Włodawa.

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Wyniki konkursu ofert na sportowe zadania publiczne

Konkurs ofert na sportowe zadania publiczne

Jeszcze przez tydzień stowarzyszenia sportowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego we Włodawie, mogą się starać o samorządowe środki.

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki w roku 2014

Konkurs

Burmistrz Włodawy ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychcznymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.

Ogłosznie

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert-działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress