Archiwum tagów: organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Burmistrza Włodawy

Burmistrz Włodawy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia swoich propozycji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2015

Ogłoszenie

Burmistrz  Włodawy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do przedłożenia swoich propozycji dotyczących planowanej działalności w sferze zadań publicznych w 2014

Zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą realizować zadania własne m.in. poprzez zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi.

Informacja o wynikach konsultacji

W sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Włodawa na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zaproszenie do składania propozycji działań dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress