Walne Zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

W piątek, 24.03.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Koła Małgorzata Zińczuk witając wszystkich i zapoznając z celem zebrania.
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby z 28 członków koła co stanowi kworum oraz nadaje zdolność zebrania do podejmowania uchwał.

Nastąpił wybór Prezydium Zebrania. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zebrania została Małgorzata Zińczuk, a Sekretarzem Edyta Pietrzak – za kandydaturami jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy członkowie Koła.

Przewodnicząca Koła Małgorzata Zińczuk przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, a Skarbnik Ewa Krukowska sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu za okres kadencji (30.11.2012-23.03.2017 r.). Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.

Członkowie Koła udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi (Przewodnicząca Małgorzata Zińczuk, Sekretarz Edyta Pietrzak, Skarbnik Ewa Krukowska, Członkowie Zarządu: Hanna Czelej, Barbara Paszkowska).

Przyjęto uchwały w sprawach: zmiany struktury organizacyjnej dotychczasowego koła, podział na koło miejskie i koło terenowe (przyjęta jednomyślnie) oraz złożenia Wniosku o powołanie, na bazie powołanych kół, Oddziału SBP we Włodawie (przyjęta jednomyślnie).

Nastąpił podział członków dotychczasowego Koła SBP przy MBP Włodawa na koło miejskie i terenowe, wybór Komisji Skrutacyjnych oraz Zarządów obu kół.

Poszczególne Zarządy ukonstytuowały się w składzie:

Koło miejskie:
Przewodnicząca: Małgorzata Zińczuk (MBP Włodawa)
Sekretarz: Edyta Pietrzak (MBP Włodawa)
Skarbnik: Olga Puś (MBP Włodawa)

Koło terenowe:
Przewodnicząca: Ewa Krukowska (MBP Włodawa)
Sekretarz: Monika Urbańska-Nazaruk (MBP Włodawa)
Skarbnik: Monika Kędzierska (GBP Urszulin)
Członek Zarządu: Agnieszka Wróbel (BPG Hańsk)

Podziękowano dotychczasowemu Zarządowi za zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia oraz pogratulowano nowo wybranym Zarządom życząc powodzenia w działalności.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress