Warto wiedzieć…

  • Wszczęto procedurę przydziału nowo wybudowanych lokali socjalnych, osoby zainteresowane wypełniają wniosek, na podstawie którego społeczna komisja mieszkaniowa na posiedzeniu w dniach 30-31 stycznia dokona wstępnego podziału mieszkań.
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie serdecznie zaprasza mieszkańców Włodawy i okolic do udziału w zajęciach fitness. Zajęcia kierowane są do osób w różnym wieku. Instruktor dostosowuje rodzaj ćwiczeń do możliwości ćwiczących. Wykorzystywane są wszelkie formy aktywności ruchowej takie jak: stretchingu, pilates, elementy tańca, ćwiczenia z przyrządami i bez, ćwiczenia w sali i na basenie itp. Dla grup aktywniejszych udostępniana jest raz w miesiącu sauna. Jednorazowe wejście (1,5 godz.) 10 zł, karnet na 4 wejścia w miesiącu 36 zł, na 8 wejść – 56 zł. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00.
  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności włodawskiej Jerzy Wrzesień Burmistrz Włodawy zaangażował się w utworzenie we Włodawie filii Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Paderewskiego w Chełmie.
  • W związku z rozpoczynającymi się feriami zimowymi Straż Miejska we Włodawie przeprowadziła w tym tygodniu pogadanki z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy obecni w szkole uczniowie. Z uwagi na dużą frekwencję spotkania odbyły się w grupach.
  • Straż Miejska przypomina właścicielom i użytkownikom posesji przyległych do ciągów pieszych o obowiązku odśnieżania i usuwania śliskości z chodników. Szczegóły odpowiedzialności za niestosowanie się do obowiązków sprecyzowane są w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy miejskiej Włodawa oraz w kodeksie wykroczeń. Kary będą nieuniknione i mogą sięgać kwoty do 5 000 zł.
  • W związku z opadami śniegu wszystkich użytkowników pojazdów prosimy o częste przestawianie samochodów zwłaszcza parkujących na ulicach, tak aby służby porządkowe mogły prawidłowo odśnieżyć jezdnię.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress