Warto wiedzieć…

 • W dniu 11 lutego br. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego (ulicznego) oraz innych miejsc publicznych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. Zakres prac obejmuje ok. 1250 szt. punktów oświetleniowych wraz z sieciami i liniami zasilającymi będącymi na majątku Gminy Miejskiej Włodawa oraz PGE Dystrybucja S.A. na terenie miasta Włodawa.  Link do ogłoszenia: https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=222&p1=szczegoly&p2=31032.
 • Dnia 5 lutego br. w urządzeniu biosonicznym służącym do płoszenia ptaków w parku zastała uszkodzona skrzynka i zasilacz. Koszt naprawy około 100 zł. Urządzenie znów działa.
 • 17 lutego 2014r. o godz. 15.00 mija termin składania ofert na przetarg nieograniczony na dzierżawę miejsc handlowych oraz najem sanitariatu na targowisku „Mój Rynek” we Włodawie przy ul. Lubelskiej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2014r. o godz. 8.30.
 • W lutym został ogłoszony wspólny przetarg na dostawę żywności dla wszystkich jednostek Gminy Miejskiej Włodawa prowadzących żywienie zbiorowe. Termin składania ofert 20 luty br. Jednostki Gminy Miejskiej Włodawa wraz z Urzędem Miejskim we Włodawie również wspólnie przeprowadziły zapytanie ofertowe dla artykułów biurowych. 18 lutego br. odbędzie się otwarcie ofert na kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie.
 • Rokrocznie  Gmina Miejska Włodawa przyjmuje od Wojewody Lubelskiego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa. W roku 2014 ne realizację w/w zadania przeznaczył dotację w wysokości 4.000 zł.
 • Na najbliższej sesji pod głosowanie radnym Rady Miejskiej poddane zostaną zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności oraz wysokość stawek nowej opłaty targowej.
 • Włodawski Dom Kultury zaprasza 1 marca o godz. 19:00 do sali SEZAM Włodawskiego Domu Kultury na koncert Zespołu THE ANALOGS. Bilety w przedsprzedaży w cenie 25 zł do nabycia w sekretariacie Włodawskiego Domu Kultury. Istnieje możliwość rezerwacji biletów pod adresem mailowym: wdkwlodawa@gazeta.pl. Przed koncertem gwiazdy wieczoru, „rozgrzewającym” widownię do głównego koncertu będzie zespół Panta Koina.
 • Przeterminowane lekarstwa odbierane są w Punkcie Selektywnym Zbiórki Odpadów przy ul. Żołnierzy Win 22 we Włodawie, na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • Od 1 października br. trwa proces likwidacji Zakładu Drzewnego we Włodawie. Przeprowadzono wycenę majątku spółki. Obecnie ogłaszane są przetargi na sprzedaż majątku ruchomego (maszyny urządzenia, środki transportu itp.). Spłacone są zobowiązania wobec wierzycieli oraz kredyty.
 • Na stronie MOSiR Włodawa http://mosir.wlodawa.eu/ proponowane są aktualne promocje. Dziś, z okazji Dnia św. Walentego, dla par, 3 zł/godz./osobę.
 • MEGAMATMA w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Bezpłatny e-learningowy kurs matematyki. Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą przypomnieć sobie definicje, powtórzyć nabyte wiadomości oraz przygotować się do czekających ich egzaminów. Zakres proponowanego materiału zawiera informacje od poziomu szkoły podstawowej aż po studia.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress