Warto wiedzieć…

 • W dniu 25 lutego br. Społeczna Komisja Mieszkaniowa dokonała wstępnego podziału ośmiu nowo wybudowanych lokali socjalnych. Na początku marca zostanie zatwierdzona lista osób uprawnionych do ich najmu.
 • Straż Miejska przypomina właścicielom zwierząt o obowiązku usuwania odchodów. Nieuprzątnięcie to nie tylko niemiły widok, ale również możliwość roznoszenia wielu odzwierzęcych chorób. Strażnicy będą rygorystyczni wobec właścicieli zwierząt niewywiązujących się z obowiązków. Ponadto Straż informuje, że będą prowadzone kontrole pod kątem oznakowania psów. Czipowanie zwierząt nadal odbywa się nieodpłatnie.
 • Od 23 stycznia 2014 r. odbywa się handel na nowym targowisku przy ul. Lubelskiej. 16 stycznia br. został ogłoszony pisemny przetarg nieograniczonych na dzierżawę stanowisk handlowych, oferty należało składać do 17 lutego do godz.15.00. Do dzierżawy przeznaczonych jest 168 stanowisk – wpłynęło 128 ofert na 115 stanowisk oraz 1 oferta na najem budynku sanitariatu. Po zakończeniu prac komisji przetargowej, w marcu na wolne stanowiska zostanie ogłoszony drugi przetarg.
 • W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. ,,Rozwój kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w krajowym współzawodnictwie sportowym” dofinansowanie z budżetu miasta otrzymały:

– MLKS Włodawianka – 27 000 zł na zadanie pt. Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w krajowym współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej.
– ML UKS Zapasy Włodawa – 35 000 zł na zadanie pt. Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w krajowym współzawodnictwie sportowym w zapasach.
– UKS MOSiR Włodawa – 14 960 zł na zadanie pt. Rozwój kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportu (tenis stołowy, pływanie, piłka nożna) poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w krajowym współzawodnictwie.
– MKS MECHANIK Włodawa – 3 000 zł na zadanie pt. Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w krajowym współzawodnictwie sportowym w kickboxingu i lekkiej atletyce.

 • Zakończyła się realizacja ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, finansowany ze środków Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc i Fundacji Bloomberga. Burmistrz Włodawy otrzymał podziękowanie za udział w realizacji projektu. Projekt realizowany był w latach 2011-2013. W ramach projektu Straż Miejska przeprowadzała kontrole punktów handlowych pod kątem obowiązkowego uwidocznienia napisów o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim, informowała społeczność lokalną o miejscach objętych zakazem palenia, kolportowała broszury promujące zdrowy styl życia. Kolejnym etapem programu było egzekwowanie zakazu palenia w miejscach publicznych i wszędzie tam gdzie palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione.
 • Z inicjatywy Burmistrza Włodawy w bieżącym roku wykonany zostanie chodnik przy ul. Wspólnej we Włodawie, prowadzący do cmentarza komunalnego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na partycypowanie w kosztach budowy ciągu pieszego, natomiast z nieoficjalnych rozmów wynika, że Gmina Włodawa nie przyłączy się do realizacji tego przedsięwzięcia.
 • 11 lutego br. Urząd Miejski we Włodawie ogłosił przetarg na „Utrzymane i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego (ulicznego) oraz innych miejsc publicznych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. Wpłynęły dwie oferty.
 • Lubelski Urząd Wojewódzki uruchomił całodobowy numer informacyjny + 48 81 74 24 547 dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski.
 • W poniedziałek 24 lutego Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła akcję czytania bajek, wierszyków i opowiadań dzieciom przebywającym na oddziale dziecięcym włodawskiego szpitala. Następne spotkanie z małymi czytelnikami-pacjentami we czwartek.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie zaprasza dzieci z rocznika 2003 i młodsze na turniej piłki nożnej. 1 marca /sobota/ godz. 10.00 w hali sportowej MOSiR-u.
 • Począwszy od 18 lutego prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna w Miejskim Przedszkolu nr 2. Efektem końcowym ewaluacji będzie raport na temat jakości pracy przedszkola. Raport będzie dostępny na platformie internetowej www.npseo.pl.
 • Jedno z „Pytań do Burmistrza” dotyczyło budowy parkingu na terenach zielonych przylegających do alei prowadzącej od al. Jana Pawła II do ul. Chełmskiej przez tzw. osiedle garbarskie. Informujemy, że jedynie utwardzona aleja oraz niewielka część zieleni należą do Gminy Miejskiej Włodawa, natomiast pozostały teren, o którym mówi mieszkaniec należą do właścicieli prywatnych i nie jest możliwe prowadzenie inwestycji na terenie innym, niż należący do naszego samorządu.
 • W każdej chwili zainteresowane podmioty gospodarcze z terenu Włodawy mogą przystąpić do Programu ,,Rodzina 3+”, dołączając do grona Partnerów. Przystąpienie do Programu ma charakter dobrowolny. Zainteresowany podmiot może przystąpić do jego realizacji w dowolnym czasie i na dowolny okres, samodzielnie określając zakres i wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych rodzinom wielodzietnym w ramach Programu oraz okres ich obowiązywania. Oferowane ulgi, zniżki i świadczenia mogą mieć charakter stały, tymczasowy lub okazjonalny. Koszty związane z udzielanymi ulgami, zniżkami lub świadczeniami partnerzy Programu ponoszą każdy we własnym zakresie.
 • W dniu 20 lutego br. Komisja Konkursowa Ministerstwa Sportu i Turystyki wybrała Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej krajowym operatorem projektu “Animator – Moje Boisko Orlik 2012”, zmieniając tym samym dotychczasowego operatora projektu, jakim był Szkolny Związek Sportowy. Pierwszym działaniem nowego operatora jest przeprowadzenie konkursu ofert “Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”, w wyniku którego zostanie wybranych 2232 Orlików z terenu kraju, które otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia Animatorów Orlików, zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez MSiT. Dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia Animatora, drugą część wynagrodzenia zapewnia samorząd. Wnioski należy składać do 10 marca br. Lista Orlików, którym przyznano dofinansowanie ukaże się do dnia 21 marca 2014 r.
 • Gmina Miejska Włodawa przygotowuje przetarg na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie miasta Włodawa w 2014 roku”. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną, między innymi, naprawione ubytki na drogach o nawierzchniach utwardzonych (bitumicznych i betonowych) oraz wyprofilowane i częściowo wzmocnione kruszywem drogi gruntowe. Planuje się, że już w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie wspominanych robót. Dzięki czemu, bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu, w momencie pojawienia się sprzyjających warunków atmosferycznych, zostaną zlecone prace remontowe.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress