Wieczór wspomnień o Stefanie Sidoruku

Twórczość ludowego poety i piewcy swojej małej ojczyzny Stefana Sidoruka będzie tematem spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.Biblioteka i Klub Poetycki „Nadbużańska Fraza” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego zapraszają na „Wieczór wspomnień” we wtorek 21 maja na 16.00. Stefan Sidoruk, nazywany Królem Nadbużańskich Poetów, miał szerokie zainteresowania. Był poetą, prozaikiem, autorem widowisk teatralnych, malarzem i twórcą korzenioplastyki. Urodził się w 1919 roku w Stawkach koło Włodawy. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej i kursy rolnicze, a pracował jako robotnik leśny, pszczelarz, sadownik i rolnik, prowadząc własne gospodarstwo. Był również aktywnym społecznikiem, korespondentem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a także pełnił funkcję sołtysa i radnego oraz prowadził punkt biblioteczny. Przez całe życie artystyczne był związany z kresową ziemią nadbużańską, która będąc jego „małą ojczyzną”, była inspiracją wielu jego utworów. Stefan Sidoruk pisał jeszcze w szkole, ale aktywną działalność rozpoczął w 1947 roku. Tworzył po polsku i ukraińsku. Zadebiutował w 1972 roku w jednodniówce „Ziemia Chełmska”. Na literacki dorobek Stefana Sidoruka składają się liryki, opowiadania, opowieści, gawędy, anegdoty, podania, opowieści wierzeniowe i wspomnieniowe, zapisy zwyczajów, obrzędów, sztuki sceniczne, felietony oraz teksty publicystyczne. Stefan Sidoruk był wielokrotnym laureatem Konkursu Literackiego im. Jana Pocka, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznakę “Zasłużony działacz kultury”, a w 2002 roku prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberga. Zmarł w kwietniu ubiegłego roku w wieku 91 lat. O jego życiu, twórczości i roli, jaką spełniał w lokalnej społeczności, będą mówić uczestnicy wtorkowego spotkania we włodawskiej książnicy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress