Włodawa zainteresowana „Mieszkaniem Plus”

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa dwóch nowych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ulicy Pancerniaków we Włodawie.– Przetarg został rozstrzygnięty. Podpisaliśmy również umowę z wykonawca, więc prace ruszą niebawem. Potrzeby mieszkaniowe są jednak tak duże, że rozważamy przystąpienie do rządowego Programu „Mieszkanie Plus” – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Zanim jednak miasto uruchomi rządowy program niezbędne jest przeprowadzenie sondażu potrzeb lokalowych, który będzie stanowił podstawę do dalszych działań.
– Zachęcam osoby zainteresowane udziałem w programie do wypełnienia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Kwestionariusz dostępny jest na stronie włodawskiego ratusza oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego we Włodawie. Sondaż potrwa do końca czerwca – dodaje W. Muszyński.
Do programu „Mieszkanie Plus” może zgłosić się każda osoba fizyczna posiadająca niezaspokojoną potrzebę mieszkaniową. Uczestnictwo w nim nie jest ograniczone żadnymi dodatkowymi warunkami poza posiadaniem tak zwanej „zdolności czynszowej”, którą należy odróżnić od „zdolności kredytowej” wymaganej w dotychczasowych programach wsparcia budownictwa mieszkaniowego np. „Mieszkanie dla młodych” czy „Rodzina na swoim”. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie. 

Kwestionariusz wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress