XV Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży „Demony współczesności” w twórczości Anny Onichimowskiej

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w jubileuszowej edycji XV Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla Młodzieży „Demony współczesności” w twórczości Anny Onichimowskiej.

Organizatorzy:
– Biblioteka ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
– Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Adresaci konkursu:
– uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włodawskiego.

Cele konkursu:
– kształtowanie kultury czytelniczej młodzieży,
– poznanie pisarstwa Anny Onichimowskiej,
– zachęcanie do czytania jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
– propagowanie współczesnej prozy polskiej.

Organizacja konkursu:
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
– I etap: eliminacje szkolne – w formie pisemnego testu – dn. 15. 02. 2018 r.
– II etap: finał powiatowy – w formie pisemnego testu – dn. 23.04. 2018 r., godz. 9.30 – Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Za przeprowadzenie eliminacji szkolnych odpowiedzialni będą bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, inni sympatycy konkursu. Pytania testowe oraz wzór protokołu zostaną dostarczone do szkół w terminie do 14.02.2018 r. – po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa uczniów do organizatora (ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie). Po przeprowadzeniu I etapu konkursu, szkoła typuje do II etapu maksymalnie 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów. Wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu prosimy o dostarczenie do MBP we Włodawie protokołu przeprowadzonych eliminacji szkolnych w terminie do 01.04.2018 r.

W etapie szkolnym uczestnicy powinni:
– wykazać się znajomością treści książki Anny Onichimowskiej „Hera, moja miłość”,
– znać życiorys i dorobek literacki Anny Onichimowskiej – strona internetowa autorki: http://www.annaonichimowska.art.pl

W etapie powiatowym dodatkowo uczestnicy powinni:
– wykazać się znajomością treści książek autorki: „Hera, moja miłość”, „Lot komety” i „Demony na smyczy”.
– znać życiorys i dorobek literacki Anny Onichimowskiej – strona internetowa autorki: http://www.annaonichimowska.art.pl

Nagrody:
atrakcyjne nagrody, dyplomy.

Zgłoszenia przyjmują oraz wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
– ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie (82 5721488 wew. 27)
– Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, nr tel.: 82 5721103, 82 5721492 lub udostepnianie.mbpwlodawa@gmail.com

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress