Zapowiedź XXXIV sesji Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Miasta Włodawa w dniu  31 stycznia  2013 r. o godz. 10°° –  na XXXIV sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu obrad XXXII i XXXIII  sesji Rady Miejskiej.
3.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji .
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał  i o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1.    zmian w budżecie miasta
6.2.    podziału Miasta Włodawa na stałe obwody głosowania.
6.3.    uznania za celowe przystąpienie Gminy Miejskiej Włodawa do realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.
7.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Włodawie za 2012 rok.
8.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                               Przewodniczący
Rady Miejskiej
we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress