Zapraszamy na wernisaż „Nie tylko śpiewają…”

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im Janusza Kalinowskiego we Włodawie zapraszają na wystawę rękodzieła artystek z Zespołu Śpiewaczego „Kresowianki” zatytułowaną „Nie tylko śpiewają…”. Wernisaż odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Galerii Na Parterze MBP.

Historia zespołu Kresowianki

24 kwietnia 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia zespołowi z udziałem miejscowych władz, a także gości zaproszonych tj. zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych i klubów seniora z regionu. Od tej daty nastąpił dynamiczny rozwój zespołu „Kresowianki” brał udział w 2004 roku: w przeglądzie Twórczości artystycznej Seniorów w Puławach, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Ludowych we Włodawie, Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku, gdzie zajął I miejsce. Zespół brał też czynny udział uroczystościach i imprezach na terenie miasta, powiatu i gminy między innymi Dni Włodawy, Międzynarodowe Dożynki Powiatowe w Okunince, Dożynki Powiatowe. W 2004 roku zespół wystąpił 32 razy publicznie. W 2005 roku „Kresowianki” nawiązały współprace z placówkami oświatowymi aby upowszechnić wśród dzieci i młodzieży znajomość strojów, pieśni i zwyczajów ludowych naszego regionu. Tak więc w przedszkolach odbyły się dwa spotkania, w szkole podstawowej cztery, w gimnazjach pięć prezentacji. W przeglądach i festiwalach uczestniczyły sześć razy.

  • Kolędy i Szczodrywki nad Bugiem we Włodawie – wyróżnienie, Międzynarodowy Festiwal Twórczości Ludowej,
  • p.n. „Zwiezdopad” w Sewastopolu na Krymie II miejsce, W festiwalach i imprezach w mieście i regionie osiem razy między innymi:
  • Święto Ludowe – Hańsk
  • Noc świętojańska – Świerże
  • Benefis poety Stanisława Sidoruka

Zespół także spotykał się towarzysko z innymi zespołami śpiewaczymi i Klubami Seniora gdzie również śpiewał pieśni i piosenki. W 2005 roku zespół wystąpił łącznie 45 razy nawiązał również współpracę z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Edukacyjnym i Stowarzyszeniem Twórców Kultury Nadbużańskiej. Dzięki własnej pracy oraz darowiznom materialnym zespołowi przybyły następujące stroje: spódnice ludowe „plisowianki”, białe fartuszki, spódnice stylizowane w kratę, białe bluzki, krajki, buty z cholewami – trzewiki. W 2006 roku zespół wystąpił łącznie 6 razy. Zespół brał udział w: Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie – wyróżnienie, Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu – wyróżnienie, Jarmarku Folklorystycznym w Kijowie na Ukrainie. Od 2007 roku zespół należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego swoją działalnością przyczynia się do popularyzacji kultury nadbużańskiej. Kresowianki występują w strojach nadbużańskich Regionu Polesie Zachodnie, częściowo oryginalnych (niemal stuletnich), a częściowo zrekonstruowanych wg. dawnych wzorów. W swoim repertuarze zespół ma pieśni ludowe z naszego regionu w języku polskim, w gwarze miejscowej tzw. ,,chachłackiej”, a także ukraińskie, białoruskie, rosyjskie oraz rozrywkowe, żołnierskie, patriotyczne, religijne i biesiadne. W 2014r. zespół obchodził swoje 10lecie działalności artystycznej. W ty okresie wystąpił około 450 razy. Były to festiwale, przeglądy, jarmarki, festyny i inne imprezy okolicznościowe w mieście, regionie w kraju za granicą.

Wydał też 2 płyty: 1 z pastorałkami i 2 z piosenkami ludowymi.

Zespół ,,Kresowianki” zdobył wiele nagród i wyróżnień:
– 2 x I m. na Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki w Rejowcu.
– 1 x I m. na Powiatowym Przeglądzie Widowisk w Pańsku.
– 1 x II m. na Festiwalu ,,Zwieczdopad”- w Sewastopolu na Krymie.
– 1 x II m. na Festiwalu Piosenki Patriotycznej we Włodawie.
– 1 x III m. na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie.

Wymienić należy tu udział w festiwalach w: Kijowie, Kijowie, Tarnopolu, Łucku i Szachu na Ukrainie, w Tomasówce na Białorusi, a także międzynarodowym święcie pszczoły ,,Apislawia” w Pszczelej Woli. Święcie miodu w Pańsku, Okszowie, Lublinie, Dniach ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zespól prowadzi też działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych miasta i gminy Włodawa, prezentując stroje, pieśni, zwyczaje i obrzędy naszego regionu. Przez 10 lat przeprowadził około 90 takich zajęć.

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress