Zaproszenie na Benefis 25-lecia debiutu poetyckiego Marii Kazimiery Sarnackiej

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zaprasza na Benefis 25-lecia debiutu poetyckiego Marii Kazimiery Sarnackiej – Laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 2016 w kategorii pisarstwo ludowe.Jubilatka Maria Kazimiera Sarnacka urodziła się 31 maja 1939 r. w podlaskiej wsi Dołhobrody nad Bugiem, gdzie mieszka do dziś. Jest osobą pogodną, życzliwą, kochającą rodzinną wieś i ludzi oraz szczególnie wrażliwą na piękno otaczającej przyrody. Poezja towarzyszyła jej już od młodzieńczych lat, ale pierwsze własne utwory pisała „do szuflady”. Dopiero w 1992 roku zdecydowała się na wydanie indywidualnego zbiorku „Wiersze”. Kolejne publikacje poetyckie w języku polskim to: „Wyrosły z chłopskich pól”, „Sercem pisane”, „Oddałam serce Bogu i wioskom”, „Poezja – Dziecięcy świat – Mój świat”, „Przez życie z poezją”, „U progu jesieni”, „Poezja. Lata Wspomnień i Nadziei”. W 2012 r. ukazał się jej pierwszy tomik z wierszami w języku ukraińskim „Pokłuniusia Swujuj Zymlii”/ Pokłoń się swojej ziemi wydany przez Towarzystwo Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi; w tłumaczeniu dr Tadeusza Karabowicza. Twórczość poetycka pani Marii prezentowana była też w wydawnictwach zbiorowych: tomiku poetyckim „Amatorska twórczość literacka Podlasia”, 1990; antologii wierszy o Podlasiu „Igliwia smak”, 2001; Arkuszach Literackich Duszpasterstwa Rolników we Włocławku „Kocham Cię”, 1995, 1998,1999; antologii Stowarzyszenia Literackiego Białego Pasterza w Krakowie „Polska nam papieża dała”, 1999, a także w antologiach Podlaskiego Klubu Literackiego „Maksyma” z Białej Podlaski, grupy poetyckiej „Łączeń” przy Włodawskim Domu Kultury, albumie „Młodzi Twórcom”, Hanna 2009 oraz w prasie, m.in. w „Gazecie Chłopskiej”, „Podlaskim Echu Katolickim”, „Słowie Podlasia”.

Nadbużańska poetka ludowa obdarzona została także wieloma innymi talentami – śpiewa i występuje w widowiskach obrzędowych Zespołu Folklorystycznego „Jutrzenka”, haftuje i wyrabia koronki. Jest także wielokrotnie nagrodzoną mistrzynią kuchni regionalnej – wykonuje sękacze podlaskie, korowaje weselne, sołoduchę, kutiuchy. W konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” została laureatką nagrody „Perła 2003” za Dołhobrodzki korowaj.

Pani Maria Kazimiera Sarnacka wielokrotnie promowała powiat włodawski uczestnicząc w konkursach, przeglądach i kiermaszach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, m.in. w: Konkursie Poetyckim im. Ewy Szelburg-Zarembiny „Wiersze Dzieciom” (Chełm 1992, 1994, 1995), Kiermaszu Twórczości Ludowej (Biała Podlaska 1983, 1990, 2007, konkursie Sztuka ludowa południowego Podlasia (Biała Podlaska 1984,1991, 1998), Przeglądzie Sztuki Ludowej w ramach Międzynarodowego Jarmarku Folkloru (Biała Podlaska 2006, 2007), Biesiadzie Nadbużańskiej (Biała Podlaska 1990, Sosnówka 1991, Rokitno 1993, Janów Podlaski 1994, Platerów 1995, Konstantynów 1996, Kodeń 1997, Sławatycze 1998, Dniach Wspólnoty Chrześcijańskiej ( Biała Podlaska 1993), Biesiadzie Poetyckiej (Kraków 1997, Biała Podlaska 1999, Różanka 1999), Przeglądzie Sztuki Nieprofesjonalnej (Biała Podlaska 1999), Powiatowym Przeglądzie Twórczości Ludowej (Drelów 1999), Konkursie Powiatowym im. Sabiny Derkaczewskiej (Krasnystaw 2002,2006), XI Jarmarku Hetmańskim (Zamość 1999, 2005), Przeglądzie twórczości ludowej oddziału bialskiego STL (Biała Podlaska 2003), Lewkowskim Jarmarku (Dokudów 2003), Spotkaniach Twórców Ludowych (Dołhobrody 2003, Hanna 2005), Przeglądzie Twórczości Ludowej Chełmskiego Oddziału STL (Krasnystaw 2004), Jesiennych Spotkaniach Twórców Ludowych (Biała Podlaska 2004), Jarmarku Holeńskim (Hola 2006-2016), Jarmarku Jagielońskim (Parczew 2006-2008), Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka (Lublin 2015, 2016).

W 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Starostwa Powiatowego we Włodawie, uhonorował Marię Kazimierę Sarnacką honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku została Laureatką prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawanej wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress