Zaproszenie na I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie

Na podstawie §26 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/2014/17 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 11 października 2017 r. zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej na dzień 20.03.2018 r. na godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej:

1. Otwarcie obrad, przywitanie gości.
2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zgłoszenie kandydatur na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
6. Zgłoszenie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
7. Zgłoszenie kandydatur na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Głosowanie na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
11. Głosowanie na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
12. Przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
13. Głosowanie na Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
14. Przyjęcie uchwały o wyborze Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress