Zaproszenie do udziału w tworzeniu programu rewitalizacji

Burmistrz Włodawy zaprasza mieszkańców Włodawy w szczególności przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, a także przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących opracowania programu rewitalizacji miasta. W trakcie spotkania zostanie przedstawiona informacja o zasadach procesu rewitalizacji, a w szczególności roli i udziale mieszkańców, grup nieformalnych i podmiotów instytucjonalnych w tym procesie. Na stronie Urzędu Miejskiego we Włodawie zostanie utworzona zakładka „Rewitalizacja”, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli na bieżąco śledzić postęp prac a następnie brać udział w konsultacjach programu.

Terminy spotkań:

16.11.2016 (środa) – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, godz. 16.00

Spotkanie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni, jednostek organizacyjnych miasta, powiatu, województwa oraz instytucji rządowych.

17.11.2016 (czwartek) – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, godz. 16.00

Spotkanie otwarte dla wszystkich mieszkańców Włodawy w tym przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress