Zaproszenie na XLVII sesję Rady Miejskiej we Włodawie

Zapraszam Mieszkańców Włodawy w dniu  26 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 – na posiedzenie XLVII sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie,  Aleja Józefa Piłsudskiego 41.

  Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. 2. Przyjęcie protokołu obrad XLVI  sesji Rady Miejskiej.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 4. 4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał i o działaniach podejmowanych od ostatniej   
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie miasta.
  • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa nieruchomości.
  • przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady na 2018 rok.
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego ( nr 6)
  • sprzedaż lokalu mieszkalnego ( nr 11).
  • przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z wykonania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włodawa”.
 9. Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                 

                                                              

 

                                                                                   Przewodniczący RM we Włodawie

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress