ZGŁASZANIE PROJEKTÓW DO PROGRAMU REWITALIZACJI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, grupy nieformalne, fundacje i stowarzyszenia, kluby sportowe, przedsiębiorców, organizacje wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie oraz instytucje działające na terenie i na rzecz miasta Włodawy do składania propozycji swoich projektów do „Programu Rewitalizacji Włodawy”.

Projekty należy składać poprzez pobranie i wypełnienie Formularza oraz przesłanie w wersji elektronicznej, na adres: rewitalizacja@wlodawa.eu lub wersji papierowej złożenie w Urzędzie Miasta Włodawa (Sekretariat pok. nr 18 , I piętro), Al. Józefa Piłsudskiego 41 w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca br. (włącznie).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisanie danych kontaktowych, które umożliwią kontakt z osobami/podmiotami składającymi propozycje projektów. W przypadku pytań związanych z zakresem wymaganych w Formularzu informacji, wszelkich informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Rewitalizacji pod nr tel. 82 546 16 00.

Formularz zgłoszeniowy Projektu do „Programu Rewitalizacji Włodawy”

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress