Pomoc w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii

Jedną z form działań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii jest udzielanie pomocy terapeutycznej, prawnej oraz psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy domowej.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH odbywają się w soboty w godzinach 12.00 – 14.00 w budynku Parafii św. Ludwika we Włodawie, ul. 11 Listopada 4
(obok budynku Poczty)
Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, SZKODLIWIE ZAŻYWAJĄCYCH odbywają się w soboty w godzinach 14.00 – 16.00
w budynku Parafii św. Ludwika we Włodawie, ul. 11 Listopada 4
(obok budynku Poczty)
Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH –
GRUPA ZAAWANSOWANA odbywają się w soboty w godzinach 16.00 – 18.00
w budynku Parafii św. Ludwika we Włodawie, ul. 11 Listopada 4
(obok budynku Poczty)
Prowadząca: Anna Nowosad, specjalista psychoterapii uzależnień

PORADY PRAWNE udzielane są w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 we Włodawie, parter
Prowadząca : Anna Wegiera – Walasek

POMOC PSYCHOLOGICZNA udzielana jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie, ul. Szkolna 7, budynek Publicznego Gimnazjum Nr 1 we Włodawie, parter
Prowadząca: Maria Król

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress