Struktura organizacyjna


Kierownik wydziału
Stanowisko ds. obrony cywilnej, BHP i spraw gospodarczych (Kierownik kancelarii tajnej)
Zbigniew TEODOROWICZ
tel. 82 57 21 444 wew. 45
zteodorowicz@wlodawa.eu

Stanowisko ds. kadr i szkoleń
Elwira SMAGOROWICZ-POGONOWSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444wew. 30
epogonowska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
Wiesława GRUSZECKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 49
wgruszecka@wlodawa.eu

Stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
Elżbieta PECYNA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 46
epecyna@wlodawa.eu

Informatyk
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Marek DYMEL
tel. 82 57 21 444 wew. 29

Sekretarka
Anna ŚWIDERSKA
tel. 82 57 21 444 wew. 38
aswiderska@wlodawa.eu

Robotnik gospodarczy
Stanisław SZACHOŃ
tel. 82 57 21 444
sszachon@wlodawa.eu

Goniec
Marek TORBICZ
tel. 82 57 21 444


SKARBNIK / Kierownik wydziału
Elżbieta TORBICZ
tel. 82 57 21 444 wew. 13
skarbnik@wlodawa.eu

etorbicz@wlodawa.eu

Zastępca Głównego Księgowego
Agnieszka TRYBUCHOWICZ
tel. 82 57 21 444 wew. 17
atrybuchowicz@wlodawa.eu

Stanowisko ds. księgowości jednostki
Agnieszka SIEMIAK
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 15
asiemiak@wlodawa.eu

Stanowisko ds. księgowości i sprawozdawczości  budżetowej
Dorota PRUSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 15
dpruska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. podatku od nieruchomości
Wioletta SZTROMAN
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 21
wsztroman@wlodawa.eu

Stanowisko ds. podatku rolnego, leśnego i transportowego
Anna SKIBIŃSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 19
askibinska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji
Grzegorz MAKUS
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 22
gmakus@wlodawa.eu

Stanowisko ds. kontroli podatkowej i ewidencji opłat
Anna BARZYCKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 20
abarzycka@wlodawa.eu

Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych
Barbara JANKOWSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 18
bjankowska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. wystawiania faktur, zleceń płatniczych i ewidencji składników majątku
Magdalena GŁOS
Pomoc administracyjna
tel. 82 57 21 444 wew. 16
mglos@wlodawa.eu


Kierownik wydziału
Ewa BALARYN
tel. 82 57 21 444 wew. 45
ebalaryn@wlodawa.eu

Stanowisko ds. obsługi inwestycji
Anna BŁASZCZUK
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 42
ablaszczuk@wlodawa.eu

Stanowisko ds. obsługi inwestycji
Tomasz ORZESZKO
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 49
torzeszko@wlodawa.eu

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Katarzyna KANIA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 42
kkania@wlodawa.eu

Stanowisko ds. zamówień publicznych i archiwum

Małgorzata JANKOWSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 37
mjankowska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych oraz windykacji
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Adam PURC
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 44
apurc@wlodawa.eu

 

Stanowisko ds. infrastruktury sieci i dróg

Leszek Wiatrowski
inspektor
82 572-14-44 w.48
lwiatrowski@wlodawa.eu

Stanowisko ds. inwestycji
Anna Błaszczuk
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 36
ablaszczuk@wlodawa.eu

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, architektury
Ewa Balaryn
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 35
ebalaryn@wlodawa.eu

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych
Tomasz Orzeszko
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 41
torzeszko@wlodawa.eu

 

 

Kierownik wydziału

Waldemar Kononiuk
tel. 82 57 21 444 wew. 31
wkononiuk@wlodawa.eu

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
Andrzej Szostek
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 32
aszostek@wlodawa.eu
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
Waldemar Woszczyński
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 40
wwoszczynski@wlodawa.eu
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Bolesław Leńczuk
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 39
blenczuk@wlodawa.eu

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Katarzyna Kuraszkiewicz
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 34
kkania@wlodawa.eu
Stanowisko ds. mienia komunalnego
Marlena Pawlik
tel. 82 57 21 444 wew. 33
mpawlik@wlodawa.eu

 

 

 

Kierownik wydziału/Stanowisko ds. oświaty
Agata ZAKRZEWSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 52
azakrzewska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. społecznych, kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Joanna POGONOWSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 43
jpogonowska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości oświatowej
Małgorzata GRUSZECKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 50
mgruszecka@wlodawa.eu   

Stanowisko ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii

Anna SOLARSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 43

Stanowisko ds. promocji 

Krzysztof POPKO
Pomoc administracyjna
tel. 82 57 21 444 wew. 53
kpopko@wlodawa.eu

         

 

 


Komendant
Sławomir BORKOWSKI
tel. alarmowy: 986
tel. 82 57 21 444 wew. 23
tel. 82 57 21 001
tel. kom. 723 333 023
tel. kom. 722 302 322
sm@wlodawa.eu
www.sm.wlodawa.eu

Strażnicy
tel. 82 57 21 444 wew. 25,24
Igor GRUSZECKI
Dariusz KORONA
Janusz KURYŁOWICZ
Grzegorz PRYL
Daniel ANTONISZEWSKI


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanisław WOJCIUK
tel. 82 57 21 444 wew. 26
swojciuk@wlodawa.eu

Z-ca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego
Albina DEJER
tel. 82 57 21 444 wew. 27
adejer@wlodawa.eu

Stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego
Marta TOKARSKA
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 27
mtokarska@wlodawa.eu

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Laura ŁUCZKO
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 28
lluczko@um.wlodawa.pl

 

Pomoc administracyjna
Karolina JARZĄBEK

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress