Wydział Mienia i Gospodarki Komunalnej

Kierownik wydziału

Waldemar Kononiuk
tel. 82 57 21 444 wew. 31
wkononiuk@wlodawa.eu

 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i rolnictwa
Andrzej Szostek
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 32
aszostek@wlodawa.eu
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej
Waldemar Woszczyński
Inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 40
wwoszczynski@wlodawa.eu
Stanowisko ds. infrastruktury technicznej
Bolesław Leńczuk
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 39
blenczuk@wlodawa.eu

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Katarzyna Kuraszkiewicz
inspektor
tel. 82 57 21 444 wew. 34
kkania@wlodawa.eu
Stanowisko ds. mienia komunalnego
Marlena Pawlik
tel. 82 57 21 444 wew. 33
mpawlik@wlodawa.eu

 

 

 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress