Chcę umieć więcej

Projekt „Chcę umieć więcej”

Termin realizacji: 01.09.2008 r. – 31.07.2009 r.

Wartość projektu: 189.696,07 zł, w tym kwota dofinansowania: 189.696,07 zł.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa, tj. W Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 i Publicznym Gimnazjum nr 1.

Celem głównych projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

–        wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez wprowadzenie na każdym etapie edukacji,

–        wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa oraz umożliwienie uczniom rozwoju indywidualnych zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć rozwojowych z przedsiębiorczości, przyrody, matematyki i informatyki,

–        rozszerzenie oferty o doradztwo edukacyjno-zawodowe i planowanie indywidualnych ścieżek kariery.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia edukacyjne dla 334 uczniów:

I. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki we wszystkich szkołach na każdym poziomie

II. Koła zainteresowań

Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum, przejawiających uzdolnienia z poszczególnych przedmiotów bądź ukierunkowane zainteresowania zorganizowano następujące zajęcia edukacyjne:

  1. Klub Pitagorasa – zajęcia z matematyki
  2. Klub Młodego Odkrywcy – zajęcia przyrodnicze
  3. zajęcia z informatyki – projektowanie stron internetowych
  4. „Przedsiębiorczy uczeń to ja” – zajęcia z przedsiębiorczości /tylko dla uczniów gimnazjum/

III. Zawodoznawstwo

Dla uczniów klas III gimnazjum, przeprowadzono doradztwo w zakresie dokonywania wyboru ścieżek kariery zgodnie z wymogami rynku pracy.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress