Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej we Włodawie

Termin realizacji: 7 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

Projekt obejmuje:

 1. 1. W zakresie termomodernizacji:
  • termomodernizację stropodachu wentylowanego wraz z pokryciem dachu budynku głównego SP 2.
  • termomodernizację stropodachu nad częścią zaplecza hali gimnastycznej SP 3,
  • instalację chłodnicy kanałowej powietrza w budynku SP 3,
  • wymianę zaworów grzejnikowych w budynku SP 3,
  • wymianę stolarki okiennej w budynku SP 3,
  • wymianę stolarki okiennej w budynku PG 1,
  • instalację kolektorów słonecznych na budynkach SP 2, SP 3, PG 1,
  • wykonanie przyłącza cieplnego CWO i CO w budynku SP 2.
 2. Instalację windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku SP 3.
 3. Zakup schodołazów dla SP2, SP 3 i PG 1 Szkół w celu dostosowania jednostek dla osób niepełnosprawnych.
 4. Zorganizowanie pracowni multimedialnych w SP 2, SP 3 PG 1 oraz doposażenie infrastruktury dydaktycznej w celu
 5. umożliwienia prowadzenia lekcji z zastosowaniem multimediów.
 6. Utworzenie miejskiego portalu szkolnego w celu integracji środowiska uczniów i nauczycieli miasta Włodawa.
 7. Zainstalowanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów.
 8. Dostosowanie pomieszczeń kuchni SP 2, SP 3, PG 1 do wymagań prawnych.
 9. Zakup urządzeń kuchennych na potrzeby SP 2.
 10. Zakup urządzeń kuchennych na potrzeby SP 3.
 11. Zakup urządzeń kuchennych na potrzeby PG 1.
 12. Budowę pływalni 25m x 12,5 m z elementami zadaszenia mobilnego na terenie MOSiR.
 13. Remont istniejącego budynku MOSiR wraz z termomodernizacją.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

https://www.inwestycje.wlodawa.eu/basen/index.html

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress