Poprawa dostępności kościoła p.w. św. Ludwika we Włodawie położonego na Szlaku Trzech Kultur

Na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu

pt. „Poprawa dostępności kościoła p.w. św. Ludwika

we Włodawie położonego na Szlaku Trzech Kultur „

z dnia 04.11.2009 r. partnerem projektu jest Gmina Miejska Włodawa

Całkowita wartość projektu 3 670 468,77 zł

Kwota dofinansowania 2 569 328,00 zł

Termin realizacji 01.04.2010 r. – 30.09.2012 r.

Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie remont elewacji Kościół p.w. św. Ludwika we Włodawie, polegający na:

 • osuszeniu murów,
 • założenie izolacji przeciwwilgociowej
 • usunięcie uszkodzonych tynków, spoin, fragmentów cegieł
 • częściowe założenie nowych obróbek dekarskich, naprawa rynien i rur spustowych,
 • przemurowanie murów elewacyjnych w miejscach dużych pęknięć strukturalnych cegłą suchą, odpowiednio wypaloną, z użyciem zaprawy trassowo – wapiennej (bezcementowej),
 • uzupełnienie ubytków tynku zaprawą bezcementową -uziarnienie 0-2 mm. W miejscach, gdzie tynk był wcześniej popękany, a także w miejscach przemurowań należy zazbroić zatopionymi w zaprawę bandażami z siatki z włókna szklanego,
 • wymiana uszkodzonych tynków oraz tynków cementowych w części cokołowej na tynk renowacyjny – szerokoporowy odsalający, np. Tubag,
 • Dokładne oczyszczenie, uczytelnienie sztukatorskich detali architektonicznych oraz wzmocnienie struktury detalu zagruntowaniem roztworem krzemoorganicznym,
 • zagruntowanie powierzchni tynku istniejącego preparatem krzemoorganicznym,
 • wykonanie całościowej przecierki renowacyjnej dla ujednolicenia faktury tynków – zaprawą mineralną elewacyjną bezskurczową, zbrojoną mikrowłóknami,
 • Zagruntowanie całej powierzchni roztworem wodnym koncentratu krzemoorganicznego podfarbowego,
 • dwukrotne malowanie farbą krzemoorgantczną wodoszczelną,
 • odrestaurowanie figur zabytkowych na elewacji przedniej.

Pozostałe zadania realizowane w ramach projektu:

 • remont toalet przyległych do budynku kościoła z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • remont oświetlenia zewnętrznego służącego wyeksponowaniu elewacji kościoła w krajobrazie otoczenia,
 • remont zabytkowego ogrodzenia,
 • na terenie bezpośrednio przyległym do kościoła wybudowany zostanie parking z kostki betonowej.

W celu zabezpieczenia obiektu i monitoringu przepływu ludności wykonana zostanie:

 • instalacja systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz obiektu,
 • instalacja systemów zabezpieczeń ( przeciwpożarowa włamań i napadu),
 • instalacja systemu monitoringu przepływu ludności.

W celu prowadzenia działalności kulturalnej zakupiony zostanie następujący sprzęt:

 • komputer przenośny
 • projektor
 • ekran
 • system audio przewodników
 • wzmacniacz
 • zestaw kolumn
 • mikrofon kablowy
 • mikrofon bezprzewodowy

Zastosowane technologie wybrane zostały zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, a projekt wykonywany będzie pod jego nadzorem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

https://www.paulini.elbi.pl

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress