Poprawa dostępności turystycznej Włodawy

Termin realizacji: 4 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

Całkowity koszt projektu – 2 581 546,25 zł
Kwota dofinansowania    – 1 807 081,00 zł

Projekt obejmuje:

– poprawa stanu dróg i chodników centrum miasta,

– profesjonalne oznakowanie dojazdów do miejsc atrakcyjnych turystycznie,

– budowa nowych miejsc parkingowych,

– oznakowanie szlaków turystycznych,

– utworzenie punków informacji turystycznej (IT),

– zorganizowanie różnych form turystyki aktywnej,

– utworzenie infrastruktury sanitarnej,

– dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadania projektu:

– oznakowanie turystyczne miasta,

– budowa przystani kajakowej,

– zakup kajaków,

– zakup przyczepy do przewozu kajaków,

– budowa pawilonu IT przy ul. Sanguszki,

– remont parkingu przy ul. Sanguszki,

– remont punktu IT nad Jeziorem Białym w Okunince,

– zakup rowerów,

– zakup przyczepy do przewozu rowerów,

– wyposażenie punktów IT,

– remont sanitariatu przy ul. Przechodniej,

– remont budynku (nowy sanitariat) przy ul. Jana Pawła II,

– systemy monitoringu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

www.inwestycje.wlodawa.eu/turystyka

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress