Program promocji walorów kulturowych i turystycznych Włodawy – Miasta Trzech Granic i Trzech Kultur

Termin realizacji: 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Po realizacji Projektu powstały następujące produkty:

Liczba nowych stron internetowych poświęconych tematyce kulturalnej i turystycznej – 1 szt.

Liczba wydanych materiałów promocyjnych – 22 200 szt.

Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych – 100 szt.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych (wydano ulotki reklamowe, foldery i kalendarze, materiały reklamowe: t-shirty, kubki, parasole, drobne upominki itp. ),
 • przygotowane zostało nagranie audio-przewodnika dla turystów,
 • utworzono portalu internetowy dla celów promocyjnych projektu,
 • zakupiono niezbędne wyposażenie: billboardy i witacze stałe i przenośne niezbędne do informowania turystów i uczestników imprez.

Zakupiono sprzęt niezbędny do organizacji imprez:

 • scena wraz z zadaszeniem i podestami scenicznymi o powierzchni 120 m2,
 • nagłośnienie niezbędne do obsługi imprezy spełniające wymogi bezpieczeństwa i zapraszanych gości,
 • odpowiednie oświetlenie zarówno sceny, jak i całego terenu odbywania się imprezy,
 • pawilon namiotowy pow. min. 25 m2 służący jako zaplecze imprezy, lub jako przenośne miejsce konferencji, wystaw lub innych wydarzeń odbywających się w ramach imprezy,
 • namioty wystawowe służące do obsługi imprezy, jak również do wystawienia i promocji lokalnych produktów kulturowych,
 • kamera ręczna wraz z oprzyrządowaniem służąca do rejestracji przebiegu imprez w celach dokumentacji i umieszczeniu w internecie.

Organizacja imprez:

W ramach projektu zorganizowano po dwie edycje festiwali (rok 2010 i 2011 )

 1. Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem – organizowane było w lipcu i trwało 5 dni. Brały w nim udział zaproszone zespoły z różnych stron świata. W jednej edycji Festiwalu wystąpiło około 350 wykonawców/artystów. Łącznie odbyło się 15 koncertów, które obejrzało co najmniej 10 tys widzów.
 2. Festiwal Trzech Kultur – organizowany był we wrześniu,  trzy dni (piątek – niedziela). W jednej edycji festiwalu wystąpiło około 150 wykonawców/artystów. Łącznie odbyło się 35 wydarzeń kulturalnych/imprez, które obejrzało co najmniej 15 tys. widzów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

https://www.kultura.wlodawa.eu

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress