Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej w ramach modernizacji Lokalnego Układu Transportowego

Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury towarzyszącej w ramach modernizacji Lokalnego Układu Transportowego

Termin realizacji Projektu 29.09.2008 r. – 31.12.2010 r.

Wartość projektu: 1 396 004,25 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 176 851,23 zł

Przedmiotem Projektu była przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 0,97 km (969,84 m) na terenie miasta Włodawy: ul. Cicha (108,82 mb); ul. Polna (154,15 mb); ul. Broniewskiego (279,50 mb); ul. Targowa (175,67 mb); ul. Tartaczna (251,7 mb).

Projekt ma za zadanie przyczynić się do ulepszenia jakości miejskiego układu komunikacyjnego na terenie miasta Włodawa, którego jakość dostosowywana będzie stopniowo do potrzeb jego użytkowników w ramach szerszego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest Modernizacja Lokalnego Układu Transportowego

W II etapie projektu wykonano:
– przebudowę ulic Targowej i Tartacznej, budowę chodników przy ul. Polnej,
– kanalizację deszczową w ul. Targowej,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Tartacznej,
– przebudowę oświetlenia ulicznego przy: Cichej, Polnej, Broniewskiego, Targowej i Tartacznej
– oraz przebudowę sieci energetycznej (część finansowana przez PGE).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

https://www.inwestycje.wlodawa.eu/drogi/index.html

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress