Bezpłatne badania mammograficzne

Centrum  Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED w Świdniku zaprasza  mieszkanki Włodawy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,  finansowane  przez  Lubelski  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia.

Badania  będą  przeprowadzane  w dniu 1 czerwca br.  w  mammobusie ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim we Włodawie. Bezpłatnymi  badaniami  mammograficznymi  objęte  są  Panie  od  50  do  69  roku  życia, które w ciągu 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u Polek, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonane badania mammograficzne co dwa lata nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%, a więc warto badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia oraz całkowite wyleczenie, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress