Bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED w Świdniku zaprasza mieszkanki Włodawy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.Badania będą przeprowadzane w dniu 4 maja br. w godz. 9.00 – 15.00 w mammobusie ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim we Włodawie. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które w ciągu 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. Celem programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi, podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz wprowadzenie na terenie całego kraju ujednoliconych zasad postępowania diagnostycznego.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u Polek, ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonane badania mammograficzne co dwa lata nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%, a więc warto badać się systematycznie i nie pozwolić na rozrost zmian. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia oraz całkowite wyleczenie, jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress