Bezpłatne szkolenia

Fundacja Zachęta w partnerstwie z ImpactProject zaprasza organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym „Skuteczna Współpraca – rozwój sieci organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego”. Szkolenia rozpoczną się w lutym 2015.
W ramach projektu możesz dowiedzieć się, jak pozyskiwać środki unijne, jak zarządzać organizacją, przygotujesz wnioski o dofinansowanie dla Twojego NGOsa, skorzystasz z warsztatów i doradztwa dopasowanego do Twoich potrzeb.
Kryteria rekrutacji:
Grupą docelową są członkowie (wiek: 18-65) organizacji pozarządowych (OP) funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego. Osoby muszą być zameldowane na terenie województwa lubelskiego.
Kryteria rekrutacji w skrócie:
70 przedstawicieli NGO z 24 powiatów (średnio 3 osoby z 1 powiatu), 42K i 28M,
deklarujących przystąpienie do jednej z sieci organizacji pozarządowych,
w wieku 18-65 lat – zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na terenie woj. lubelskiego. Kontakt i dodatkowe informacje: info@impactproject.com.pl, tel.: 600 332 983.

Informacje o szkoleniach

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress