Blisko 150 000 zł otrzymało miasto Włodawa z Funduszu Sprawiedliwości

Blisko 150 000 zł otrzymało miasto Włodawa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, który trafi do włodawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Umowę w tej sprawie podpisali Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

W środę 9 października w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyło się spotkanie, w czasie którego Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski i Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński podpisali umowę w sprawie przyznania miastu dotacji w wysokości 145 530,00 zł na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie.

– Środki z Funduszu Sprawiedliwości pochodzą między innymi z kar grzywny zasądzanych przez sądy oraz pieniędzy wypracowanych przez więźniów. Przeznaczamy je na pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych niejednokrotnie są pierwsi na miejscu wypadków i udzielają j pomocy ofiarom. Dlatego tak ważne jest by sprzęt, którym dysponują był najwyższej jakości. Bardzo się cieszę, że Ochotnicza Straż Pożarna we Włodawie po raz kolejny otrzymała wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości – mówił Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

– Bardzo dziękuję Panu Ministrowi Romanowskiemu za pomoc i wsparcie w ubieganiu się o środki na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej we Włodawie. Jestem przekonany, że nowoczesny sprzęt, który trafi do włodawskich strażaków pozwoli jeszcze skuteczniej nieść pomoc ofiarom wypadków– mówił Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu włodawska OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy ochotnicy otrzymali również ciężki samochód gaśniczy. Pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości pieniądze pozwolą na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z osprzętem kpl.1 ( zawierającego m.in. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, hydrauliczne nożyce do cięcia; agregat zasilający, zestaw węży hydraulicznych) pneumatycznego zestawu do podnoszenia kpl.1 (zawierającego m.in. wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN). Strażacy otrzymają również detektor napięcia i detektor wielogazowy.

Jak przekonują sami strażacy nowy sprzęt zapewni bardziej efektywne i skuteczne udzielanie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku drogowego lub innego zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzi.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress